Chống nghẽn lệnh:

Doanh nghiệp tự quyết việc tạm chuyển sàn giao dịch

Thứ Tư, 03-03-2021, 14:08
(Ảnh minh họa: Vietnam+)

Doanh nghiệp có nguyện vọng chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) phải có văn bản yêu cầu, kèm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc của Hội đồng quản trị cho HNX và HoSE.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có văn bản gửi HoSE, HNX và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD ) về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HoSE sang HNX.

Theo đó, được sự chấp thuận của Lãnh đạo Bộ Tài chính về việc tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HoSE sang HNX để giảm tải cho hệ thống giao dịch của HoSE, UBCKNN cho biết, doanh nghiệp có nguyện vọng chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HoSE sang HNX phải có văn bản yêu cầu, kèm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc của Hội đồng quản trị cho HNX và HoSE.

UBCKNN yêu cầu HNX khẩn trương tiếp nhận xử lý cho doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HoSE, mà không xem xét lại hồ sơ theo quy trình niêm yết mới.

Về các cơ chế giao dịch, giám sát giao dịch, quản lý niêm yết, chế độ báo cáo và công bố thông tin… UBCKNN hướng dẫn HNX áp dụng chung như với doanh nghiệp niêm yết trên HNX, đồng thời yêu cầu HoSE và HNX phối hợp trong công tác giám sát giao dịch đối với các cổ phiếu này để đảm bảo tính liên tục trong công tác giám sát.

Cũng theo văn bản hướng dẫn của UBCKNN, cổ phiếu của các công ty chuyển giao dịch hiện nằm trong bộ chỉ số VN-Index của HoSE sẽ được đưa ra khỏi bộ chỉ số của HoSE trong thời gian tạm thời chuyển giao dịch sang HNX.

UBCKNN tạm thời chưa xem xét chuyển giao dịch đối với các cổ phiếu của các công ty hiện nằm trong bộ chỉ số VN30.

UBCKNN cũng yêu cầu HNX, HoSE và VSD khẩn trương xử lý để doanh nghiệp có thể chuyển giao dịch tương tự như các trường hợp chuyển niêm yết đã thực hiện từ trước đến nay.

Cùng với đó, HoSE và HNX thực hiện thông tin truyền thông rộng rãi đến doanh nghiệp, công chúng đầu tư.

Cơ chế này được áp dụng từ ngày 3-3-2021. UBCKNN sẽ có văn bản về việc chấm dứt cơ chế này khi chuẩn bị xong giải pháp công nghệ giải quyết hiện tượng nghẽn lệnh tại hệ thống giao dịch của HoSE.

 

KHÁNH GIANG