Tuần qua, nhiều mã giao dịch được cấp mới

Thứ Sáu, 10/04/2020, 17:20:29
 Font Size:     |        Print
 

Công ty cổ phần Cà-phê Thuận An được cấp mã chứng khoán TAN. (Ảnh minh họa)

NDĐT - Ngày 10-4, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tuần qua, VSD đã cấp mới nhiều mã giao dịch chứng khoán và chuyển quyền sở hữu cổ phiếu cho các công ty cổ phần.

Cấp mã TAN cho Công ty cổ phần Cà-phê Thuận An

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán điều chỉnh số 23/2020/GCNCP-VSD ngày 7-4-2020 cho Công ty cổ phần Cà phê Thuận An như sau:

Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Cà-phê Thuận An

Tên tiếng Anh: Thuan An Coffee Joint Stock Company

Trụ sở chính: Số 1 Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Điện thoại: 02613 747 053

Fax: 02613 747 087

Vốn điều lệ: 16.136.900.000 đồng

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cà phê Thuận An

- Mã chứng khoán: TAN

- Mã ISIN: VN000000TAN7

- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký: 1.613.690 cổ phiếu (Một triệu sáu trăm mười ba nghìn sáu trăm chín mươi cổ phiếu), trong đó:

+ Số lượng cổ phần trúng đấu giá đã đăng ký: 1.343.505 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 270.185 cổ phiếu

Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 16.136.900.000 đồng (Mười sáu tỷ một trăm ba mươi sáu triệu chín trăm nghìn đồng), trong đó:

+ Giá trị cổ phần trúng đấu giá đã đăng ký: 13.435.050.000 đồng

+ Giá trị cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 2.701.850.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký số cổ phiếu TAN phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung nêu trên từ ngày 9-4-2020.

Cấp mã HDS cho Công ty cổ phần Giống cây trồng Hải Dương

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 22/2020/GCNCP-VSD ngày 6-4-2020 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Giống cây trồng Hải Dương, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Giống cây trồng Hải Dương

Trụ sở chính: Km4, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Việt Hòa, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3893 319

Fax: 0220 3893 317

Vốn điều lệ: 51.629.240.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Giống cây trồng Hải Dương

Mã chứng khoán: HDS

Mã ISIN: VN000000HDS5

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 5.162.924 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 51.629.240.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 7-4-2020, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Giống cây trồng Hải Dương đăng ký giao dịch cổ phiếu HDS trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu HDS được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cấp mã TTU cho Công ty cổ phần Dịch vụ Đô Thị Tân Thành

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 20/2020/GCNCP-VSD ngày 6-4-2020 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Dịch vụ Đô Thị Tân Thành, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dịch vụ Đô Thị Tân Thành

Trụ sở chính: 01 Trường Chinh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: 0254 3921729

Fax: 0254 3921729

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Đô Thị Tân Thành

Mã chứng khoán: TTU

Mã ISIN: VN000000TTU2

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 2.000.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 20.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 7-4-2020, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Dịch vụ Đô Thị Tân Thành đăng ký giao dịch cổ phiếu TTU trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu TTU được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cấp mã BBH cho Công ty cổ phần Bao bì Hoàng Thạch

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 21/2020/GCNCP-VSD ngày 6-4-2020 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Bao bì Hoàng Thạch, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bao bì Hoàng Thạch

Trụ sở chính: Phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3820020

Fax: 0220 3821869

Vốn điều lệ: 20.479.320.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bao bì Hoàng Thạch

Mã chứng khoán: BBH

Mã ISIN: VN000000BBH5

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 2.047.932 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 20.479.320.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 7-4-2020, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Bao bì Hoàng Thạch đăng ký giao dịch cổ phiếu BBH trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu BBH được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu FPT

Căn cứ công văn số 1956/UBCK-PTTT ngày 23-3-2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán FPT, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu FPT như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Số lượng chứng khoán

1

Probus Opportunities

VOF Investment Limited

400.000

Tổng

400.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 6-4-2020.

H.T

Chia sẻ