7.550 tỷ đồng “đổ” vào TPCP phiên đầu năm

Thứ Sáu, 11/01/2019, 10:34:02
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 9-1 đã huy động được tổng cộng 7.550 tỷ đồng.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (3.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng).

Kết quả cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 7 năm có chín thành viên dự thầu, huy động được 50 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,35%/năm, cao hơn 0,45%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15-8-2018).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 12 thành viên dự thầu, huy động thành công 3.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,01%/năm, thấp hơn 0,09%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2-1-2019). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng, có 10 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất 5,01%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có bảy thành viên dự thầu, huy động thành công 2.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,30%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2-1-2019). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, có tám thành viên tham gia dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất 5,30%/năm.

Trái phiếu các kỳ hạn 7 năm, 30 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2019, KBNN huy động được 13.200 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

HUY PHƯƠNG

Chia sẻ