Lịch chốt trả cổ tức tuần từ ngày 7 đến 11-1

Thứ Hai, 07/01/2019, 09:45:13
 Font Size:     |        Print
 

(Ảnh minh họa)

NDĐT - Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM tuần từ ngày 7 đến 11-1-2019.

* Ngày 18-1, CTCP Điện cơ Hải Phòng (HNX: DHP) trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 8-1 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 9-1.

* Ngày 21-1, CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức (UPCoM: TTD) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1.100 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 8-1 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 9-1.

* Ngày 21-1, CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (HOSE: DXV) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 8-1 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 9-1.

* Ngày 21-1, CTCP 32 (UPCoM: A32) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 8-1 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 9-1.

* Ngày 21-1, CTCP Thủy điện - Điện Lực 3 (HOSE: DRL) trả cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 9-1 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 10-1.

* Ngày 25-1, CTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội (UPCoM: BSH) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 9-1 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 10-1.

* Ngày 25-1, CTCP Sách - Thiết bị Bình Thuận (HNX: BST) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 9-1 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 10-1.

* Ngày 17-1, CTCP Xây dựng Sông Hồng (HNX: ICG) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 9-1 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 10-1.

* Ngày 25-1, CTCP Hải Minh (HNX: HMH) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 9-1 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 10-1.

* Ngày 24-1, CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (HOSE: TIP) trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 10-1 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 11-1.

* Ngày 30-1, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (HNX: TV4) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 11-1 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 14-1.

* Ngày 28-1, CTCP Hanel Xốp nhựa (UPCoM: HNP) trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 1.700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 11-1 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 14-1.

* Ngày 25-1, CTCP Nước và Môi Trường Việt Nam (UPCoM: VWS) Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 11-1 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 14-1.

Ngày giao dịch không hưởng quyền

Là ngày giao dịch mà nhà đầu tư (NĐT) mua chứng khoán sẽ không được hưởng các quyền lợi của cổ đông như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)…

Thí dụ: Ngày giao dịch không hưởng cổ tức là ngày mà nếu bạn mua cổ phiếu vào hoặc sau ngày đó thì bạn sẽ không được hưởng cổ tức của lần chia đó. Vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức, giá cổ phiếu sẽ sụt xuống một khoảng tương ứng với giá trị phần cổ tức được chia. Và những ai được hưởng cổ tức sẽ được bù đắp bằng chính số cổ tức ấy trong thời gian trả cổ tức đã công bố.

AAA

Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) hay còn gọi là ngày chốt danh sách

Là ngày tổ chức phát hành lập danh sách người sở hữu chứng khoán với mục đích để thực hiện các quyền cho cổ đông. Tại ngày chốt danh sách, nếu nhà đầu tư có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán sẽ được nhận các quyền của mình như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm…

Theo quy định mới nhất từ 1-1-2016, thời gian thanh toán là 16 giờ 30 phút chiều ngày T+2. Tức là sau giờ này, bạn đã sở hữu cổ phiếu (nhưng tới ngày T+3 bạn mới thực sự bán được vì lúc cổ phiếu về thì đã hết phiên giao dịch), không tính thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ. Trong đó ngày giao dịch tính là ngày T+0, ngày làm việc tiếp theo là T+1,…

Như vậy, NĐT mua chứng khoán trước ngày giao dịch không hưởng quyền và nắm giữ đến hết ngày ĐKCC sẽ có tên trong danh sách được hưởng quyền. Và bên cạnh đó, nếu mua vào ngày giao dịch không hưởng quyền hoặc sau ngày giao dịch không hưởng quyền thì NĐT sẽ không có tên trong danh sách được hưởng quyền.

* Lịch chốt trả cổ tức tuần từ ngày 2 đến 4-1-2019

LÊ MINH

Chia sẻ