VSD thông báo nghỉ giao dịch Tết Dương lịch 2019

Thứ Năm, 27/12/2018, 10:21:49
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT - Ngày 27-12, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) trân trọng thông báo lịch nghỉ giao dịch Tết Dương lịch 2019 đến các Thành viên lưu ký, Thành viên bù trừ, Tổ chức mở tài khoản trực tiếp và các nhà đầu tư.

Cụ thể, căn cứ công văn số 3238/TB-LĐTBXH ngày 6-8-2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2019 và Công văn số 5400/UBCK-PTTT ngày 27-8-2018 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán giao dịch chứng khoán như sau:

VSD sẽ nghỉ làm việc từ thứ Hai, ngày 31-12-2018 đến hết thứ Ba, ngày 1-1-2019; đi làm bù vào thứ Bảy, ngày 5-1-2019. Trong ngày thứ Bảy đi làm bù, VSD không thực hiện hoạt động thanh toán bù trừ nhưng vẫn thực hiện thanh toán lãi, gốc đối với trái phiếu và gốc đối với tín phiếu.

Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 thực hiện tại các ngày 27 và 28-12-2018 sẽ được thanh toán lần lượt vào các ngày 2, 3-1-2019; các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+1 thực hiện tại ngày 28-12-2018 sẽ được thanh toán vào ngày 2-1-2019.

VSD thông báo để các Thành viên lưu ký, Thành viên bù trừ, Tổ chức mở tài khoản trực tiếp biết và đề nghị các Thành viên thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán đến các nhà đầu tư.

H.T

Chia sẻ