Thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho IBSC

Thứ Năm, 12/07/2018, 11:06:49
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT – Ngày 12-7, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho Công ty cổ phần Chứng khoán IB.

Cụ thể: Ngày 11-7-2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi số 73/GCNTVLK-10 cho Công ty cổ phần Chứng khoán IB như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán IB

2. Tên viết tắt: IBSC

3. Số hiệu thành viên: 072

4. Trụ sở chính: Tầng 8, số 52, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

5. Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Tuyết – Tổng Giám đốc

6. Vốn điều lệ: 701.001.650.000 đồng (Bảy trăm linh một tỷ một triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng)

7. Điện thoại: 024.44568888 Fax: 024.39785379

8. Giấy phép thành lập và hoạt động số 70/UBCK-GP ngày 10-12-2007 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 11-7-2018. Thông tin chi tiết:

1. Vốn điều lệ: 809.645.830.000 đồng (Tám trăm linh chín tỷ sáu trăm bốn mươi lăm triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng)

2. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán số 45/GPĐC-UBCK ngày 29-6-2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Công ty cổ phần Chứng khoán IB hoạt động trong lĩnh vực: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán và Tư vấn đầu tư chứng khoán.

H.T

Chia sẻ