Bốn doanh nghiệp bị hủy niêm yết trong tháng 5

Chủ Nhật, 05/05/2019, 06:54:28
 Font Size:     |        Print
 

(Ảnh minh họa)

NDĐT - Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa thông báo tới các nhà đầu tư, trong tháng 5, có bốn doanh nghiệp hủy niêm yết tại HNX, gồm: CTCP Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc; CTCP Vinaconex 39; CTCP Tập đoàn Đại Châu, và CTCP Địa ốc Đà Lạt với các lý do kinh doanh thua lỗ, tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ký kiến với báo cáo tài chính...

Theo đó, HNX quyết định hủy niêm yết đối với hơn 3,9 triệu cổ phiếu của CTCP Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc (MCK: PCN) vào ngày 23-5, vì công ty có kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ trong ba năm liên tiếp (2016, 2017 và 2018), thuộc diện hủy niêm yết theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20-7-2012 của Chính phủ.

Ngày giao dịch cuối cùng tại HNX: 22-5.

* 30 triệu cổ phiếu của CTCP Vinaconex 39 (MCK: PVV) cũng bị HNX hủy niêm yết vào này 24-5, bởi kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ trong ba năm liên tiếp (2016, 2017 và 2018), thuộc diện hủy niêm yết theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20-7-2012 của Chính phủ.

Ngày giao dịch cuối cùng tại HNX: 23-5.

* Cùng ngày 24-5 tới, hơn 60,3 triệu cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Đại Châu (MCK: DCS) cũng bị hủy niêm yết do tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với Báo cáo tài chính năm 2018 của công ty, thuộc trường hợp hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 60 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20-7-2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Ngày giao dịch cuối cùng tại HNX: 23-5.

* Cũng sau 23-5, ngày giao dịch cuối cùng tại HNX, 4,5 triệu cổ phiếu của CTCP Địa ốc Đà Lạt (MCK: DLR) sẽ bị hủy niêm yết, cùng với lý do có kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ trong ba năm liên tiếp (2016, 2017 và 2018) và lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp tại ngày 31-12-2018, thuộc trường hợp hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 60 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20-7-2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

M.K

Chia sẻ