Cổ phiếu niêm yết Cảng Rau quả thoát diện bị cảnh báo

Thứ Hai, 07/01/2019, 14:44:40
 Font Size:     |        Print
 

(Ảnh minh họa)

NDĐT - Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa thông báo đưa cổ phiếu VGP của CTCP Cảng Rau quả ra khỏi diện bị cảnh báo, từ ngày 8-1. Cụ thể:

Do CTCP Cảng Rau quả (MCK: VGP) không vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trong sáu tháng tiếp theo kể từ ngày Sở GDCK Hà Nội đưa chứng khoán và diện bị cảnh báo theo quy định tại diểm 4.3. khoản 4 Điều 13 Quy chế niêm yết, Sở GDCK Hà Nội đã quyết định đưa cổ phiếu của CTCP Cảng Rau quả (MCK: VGP) ra khỏi diện bị cảnh báo kể từ ngày 8-1.

Trước đó, Sở GDCK Hà Nội đã đưa cổ phiếu VGP vào diện bị cảnh báo từ ngày 11-9-2017, do chậm nộp Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2017 quá 15 ngày theo quy định tại điểm 1.6 khoản 1 Điều 13 Quy chế niêm yết.

CTCP Cảng Rau quả, tiền thân là Xí nghiệp Giao nhận kho vận Rau quả, chính thức hoạt động ngày 25-5-2001.

Không phải là cảng có quy mô lớn, nhưng CTCP Cảng Rau quả là một trong những cảng hoạt động có hiệu quả của TP Hồ Chí Minh. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn cổ phần luôn đạt trên 25%. So với gần 40 cảng biển thuộc Hiệp hội Cảng biển Việt Nam, Cảng Rau quả xếp hạng 25.

THIÊN HƯƠNG

Chia sẻ