Thêm 2.000 tỷ đồng đầu tư trái phiếu chính phủ

Thứ Năm, 25-10-2018, 09:57

NDĐT – Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 24-10 đã huy động được tổng cộng 2.000 tỷ đồng.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 3.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng).

Kếtquả cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 16 thành viên dự thầu, huy động được 450 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,20%/năm, tăng 0,10%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17-10-2018).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có chín thành viên dự thầu, huy động được 850 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,90%/năm, tăng 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17-10-2018).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 5 thành viên dự thầu, huy động được 700 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,20%/năm, giảm 0,20%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17-10-2018).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2018, KBNN huy động được 126.428 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

HUY PHƯƠNG