Tháng 6: Huy động hơn 8,2 nghìn tỷ đồng TPCP

Thứ Ba, 30-06-2015, 12:26

NDĐT – Ngày 30-6, Sở GDCK Hà Nội tổ chức 31 phiên đấu thầu, huy động được 8.281 tỷ đồng TPCP. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 528 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 56,8 nghìn tỷ đồng.

Trên thị trường sơ cấp, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức 31 phiên đấu thầu trong tháng 6, huy động được 8.281 tỷ đồng trái phiếu. Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 7.381 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 900 tỷ đồng.

So với tháng 5-2015, khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng 6 tăng 93,3%. Lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn ba năm nằm trong khoảng 5,97-6,00%/năm, năm năm là 5.45-6.40%/năm, 10 năm là 6.50-6.60, 15 năm là 7,60-7,64%/năm.

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 6-2015, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 528 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 56,8 nghìn tỷ đồng, giảm 0,35% so với tháng 5. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt gần 289,4 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 29,4 nghìn tỷ đồng, giảm 13,5% so với tháng 5. Trong đó, giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ bảo lãnh theo phương thức outright đạt hơn 8,5 nghìn tỷ đồng, theo phương thức repos đạt hơn 7,2 nghìn tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) theo phương thức outright đạt hơn 3,5 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt hơn 3,7 nghìn tỷ đồng.

Trên thị trường giao dịch tín phiếu kho bạc (TPKB) thứ cấp tháng 6-2015, không có giao dịch nào được thực hiện.

XUÂN BÁCH