Tháng 5, đấu thầu thành công hơn 3,8 nghìn tỷ đồng TPCP

Thứ Hai, 01-06-2015, 07:08

NDĐT - Ngày 1-6, Sở GDCK Hà Nội cho biết, trong tháng 5, Sở GDCK Hà Nội tổ chức 24 phiên đấu thầu, huy động được 3.818 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ và giao dịch trên thị trường thứ cấp đạt hơn 91 nghìn tỷ đồng.

Thị trường sơ cấp:

Tháng 5-2015, Sở GDCK Hà Nội tổ chức 24 phiên đấu thầu, huy động được 3.818 tỷ đồng trái phiếu. Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 3.408 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 410 tỷ đồng. So với tháng 4-2015, khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng 5 giảm 55,2%. Lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 3 năm là 6,00%/năm, năm năm là 5,40%/năm, 15 năm trong khoảng 7,52-7,70%/năm. So với tháng 4-2015, nhìn chung lãi suất trúng thầu cao nhất của kỳ hạn năm năm giảm khoảng 0,08%/năm, 15 năm tăng 0,28%/năm.

Thị trường thứ cấp:

a. Giao dịch Trái phiếu Chính phủ

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 5-2015, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 537 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 57 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5% so với tháng 4. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 240 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 34 nghìn tỷ đồng, tăng 23,2% so với tháng 4. Trong đó, giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ bảo lãnh theo phương thức outright đạt hơn 3,7 nghìn tỷ đồng, theo phương thức repos đạt hơn 7,2 nghìn tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) theo phương thức outright đạt hơn 9,3 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt hơn 7,8 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch mua của NĐTNN theo phương thức repos đạt hơn 727 tỷ đồng, không có giao dịch bán repos của NĐTNN.

b. Giao dịch Tín phiếu Kho bạc:

Trên thị trường giao dịch tín phiếu Kho bạc (TPKB) thứ cấp tháng 5-2015, không có giao dịch nào được thực hiện.

XUÂN BÁCH