Tháng 1, đấu thầu hơn 28 nghìn tỷ đồng TPCP, giao dịch thứ cấp đạt hơn 79,6 nghìn tỷ đồng

Thứ Năm, 05-02-2015, 10:01

NDĐT – Ngày 5-2, Sở GDCK Hà Nội cho biết, tháng 1-2015 thị trường trái phiếu Chính phủ đã huy động hơn 28 nghìn tỷ đồng qua đấu thầu, giao dịch thứ cấp đạt hơn 79,6 nghìn tỷ đồng.

Tại thị trường sơ cấp

Tháng 1-2015, Sở GDCK Hà Nội tổ chức 22 phiên đấu thầu, huy động được hơn 28 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 17.400 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 1.601,70 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 9.000 tỷ đồng. So với tháng 12/2014, khối lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng 1-2015 giảm 8,3%. Lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn ba năm nằm trong khoảng 5,35-5,57%/năm, năm năm trong khoảng 5,48-6,62%/năm, 10 năm là 6,50%/năm, 15 năm trong khoảng 7,60-8,00%/năm. So với tháng 12/2014, nhìn chung lãi suất kỳ hạn ba năm giảm khoảng 0,63%/năm, năm năm giảm khoảng 0,38%/năm, 10 năm tăng 0,10%/năm, 15 năm giảm 0,10%/năm.

Kỳ hạn trái phiếu

Số phiên đấu thầu

KL gọi thầu

KL đăng ký

KL trúng thầu

Vùng LS đặt thầu
(%/năm)

Vùng LS trúng thầu
(%/năm)

2 Năm

1

200,000,000,000

800,000,000,000

0

5.00-5.50

-

3 Năm

3

2,600,000,000,000

7,650,000,000,000

2,590,000,000,000

5.25-6.20

5.35-5.57

5 Năm

8

23,000,000,000,000

57,444,595,000,000

22,875,000,000,000

5.00-7.10

5.48-6.62

10 Năm

7

5,300,000,000,000

7,340,000,000,000

400,000,000,000

6.49-7.80

6.50-6.50

15 Năm

3

2,500,000,000,000

5,901,200,000,000

2,136,700,000,000

7.20-8.50

7.60-8.00

Tổng

22

33,600,000,000,000

79,135,795,000,000

28,001,700,000,000

Thị trường thứ cấp:

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 1-2015, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 536 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 57,8 nghìn tỷ đồng. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 211 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 21,8 nghìn tỷ đồng. Trong đó, giá trị giao dịch trái phiếu chính phủ bảo lãnh theo phương thức outright đạt hơn 6,3 nghìn tỷ đồng, theo phương thức repos đạt hơn 7,6 nghìn tỷ đồng.

Giá trị giao dịch mua của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) theo phương thức outright đạt hơn 8,1 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright đạt hơn 7,9 nghìn tỷ đồng. Không có giao dịch của NĐTNN theo phương thức repos.

TT

KHCL

KLGD

GTGD

Vùng lợi suất

1

3 Tháng

114,500

12,284,476,000

4.7010 - YTM - 4.7010

2

6 Tháng

5,800,000

627,726,200,000

3.9992 - YTM - 4.7003

3

9 Tháng

1,700,000

180,775,500,000

4.2804 - YTM - 4.4203

4

12 Tháng

142,765,490

15,389,555,005,183

4.3498 - YTM - 8.0109

5

2 Năm

134,632,409

14,796,444,250,092

4.4000 - YTM - 15.1731

6

3 Năm

80,540,000

8,494,019,640,000

4.6998 - YTM - 9.8395

7

3 - 5 Năm

58,501,153

6,535,387,188,803

5.1501 - YTM - 9.7326

8

5 Năm

94,557,645

9,744,399,032,498

5.4500 - YTM - 8.0482

9

5 - 7 Năm

3,730,000

434,461,800,000

5.5499 - YTM - 6.6000

10

7 - 10 Năm

9,320,000

1,120,295,840,000

6.3031 - YTM - 7.2500

11

10 Năm

3,500,000

369,652,500,000

6.7699 - YTM - 7.1800

12

15 Năm

1,000,000

103,350,000,000

9.3436 - YTM - 9.3436

Tổng

536,161,197

57,808,351,432,576

*YTM: Yield to Maturity

Giao dịch Tín phiếu Kho bạc:

Trên thị trường tín phiếu thứ cấp tháng 1-2015, khối lượng giao dịch tín phiếu Kho bạc (TPKB) theo phương thức giao dịch outright đạt 4,1 triệu tín phiếu, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 409 tỷ đồng, đây cũng chính là giá trị giao dịch TPKB của NĐTNN. Không có giao dịch TPKB theo phương thức giao dịch repos.

XUÂN BÁCH