Huy động thêm 699 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Thứ Tư, 31-10-2018, 18:48
Phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ điện tử.

NDĐT - Ngày 31-10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành và đã huy động được tổng cộng 699 tỷ đồng.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng).

Kết quả cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 16 thành viên dự thầu, huy động được 275 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,20%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24-10-2018).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có tám thành viên dự thầu, huy động được 424 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,95%/năm, tăng 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24-10-2018).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2018, KBNN huy động được 127.127 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.

HUY PHƯƠNG