Huy động thành công hơn 1.741 tỷ đồng TPCP

Thứ Sáu, 12-06-2015, 03:00

NDĐT - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành, ngày 11-6-2015, đã huy động được 1.741,2 tỷ đồng.

Cụ thể, phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 2.500 tỷ đồng với hai loại kỳ hạn: năm năm (1.000 tỷ) và 15 năm (1.500 tỷ).

Trái phiếu kỳ hạn năm năm có 15 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.470 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,15-7,30%/năm. Kết quả, huy động được 500 tỷ đồng trái phiếu năm năm với lãi suất trúng thầu 6,20%/năm, cao hơn 0,20%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 9-6-2015).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có sáu thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.911,2 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,49-8,50%/năm. Kết quả, huy động được 1.241,2 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,64%/năm, cao hơn 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 4-6-2015).

Kể từ đầu năm 2015 đến nay, KBNN đã huy động thành công 71.730,11 tỷ đồng TPCP.

XUÂN BÁCH