Huy động gần 3000 tỷ đồng TPCP kỳ hạn năm năm

Thứ Ba, 07-04-2015, 10:24

NDĐT – Ngày 7-4, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố kết quả phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, với tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng cho loại kỳ hạn năm năm.

Theo đó, phiên đấu thầu TPCP ngày 3-4-2015 có 19 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.165 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,10% -7,00%/năm. Kết quả, huy động được 2.915 tỷ đồng trái phiếu năm năm với lãi suất trúng thầu 5,45%/năm, thấp hơn 0,35%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20-3-2015).

Kể từ đầu năm 2015 đến nay, KBNN đã huy động thành công 60.245,91 tỷ đồng TPCP.

X.B