Hơn 22 nghìn tỷ đồng đầu tư vào TPCP trong tháng 7

Thứ Ba, 02-08-2016, 10:55

NDĐT- Ngày 2-8, Sở GDCK Hà Nội cho biết, Sở GDCK Hà Nội tổ chức 24 phiên đấu thầu trong tháng 7, huy động được 22.652 tỷ đồng trái phiếu, giảm 54,9% so với tháng 6-2016.

Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 19.152 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách xã hội huy động được 1.900 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 1.600 tỷ đồng.

Lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn ba năm nằm trong khoảng 5,69-5,70%/năm, năm năm trong khoảng 6,10-6,50%/năm, bảy năm là 6,62%/năm, 15 năm là 7,65%/năm, 30 năm là 8,00%/năm. So với tháng 6, nhìn chung lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn ba năm tăng khoảng 0,44%/năm; năm năm tăng khoảng 0,03%/năm; 15 năm, 30 năm giữ nguyên lãi suất.

Top of Form

Kỳ hạn trái phiếu

Bottom of Form

số phiên đấu thầu

Giá trị gọi thầu

Giá trị đăng ký

Giá trị trúng thầu

Vùng LS đặt thầu (%/năm)

Vùng LS trúng thầu (%/năm)

3 Năm

2

600.000.000.000

1.200.000.000.000

600.000.000.000

5,60-6,10

5,69-5,70

5 Năm

8

15.400.000.000.000

35.669.000.000.000

12.855.000.000.000

6,02-7,20

6,10-6,50

7 Năm

4

7.500.000.000.000

8.589.000.000.000

3.735.000.000.000

6,55-7,40

6,62-6,62

10 Năm

3

2.200.000.000.000

2.000.000.000

0

8,40-8,40

-

15 Năm

5

3.850.000.000.000

5.029.000.000.000

3.250.000.000.000

7,63-9,00

7,65-7,65

30 Năm

2

2.300.000.000.000

3.006.800.000.000

2.212.000.000.000

7,99-8,00

8,00-8,00

Tổng

24

31.850.000.000.000

53.495.800.000.000

22.652.000.000.000

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 7, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 791 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 82 nghìn tỷ đồng, giảm 0,29% về giá trị so với tháng 6.

Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 574 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 55 nghìn tỷ đồng, giảm 3,39% về giá trị so với tháng 6.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đạt hơn 7,3 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của NĐTNN đạt hơn 4.000 tỷ đồng, như vậy NĐTNN đã mua ròng 3,3 nghìn tỷ đồng trên thị trường TPCP. Giá trị giao dịch bán repos của NĐTNN đạt hơn 92 tỷ đồng, không có giao dịch mua repos của NĐTNN.

Top of Form

STT

Bottom of Form

KHCL

KLGD

GTGD

Vùng lợi suất

1

6 Tháng

500.000

52.549.500.000

4,10 - YTM - 4,10

2

9 Tháng

22.700.000

2.370.247.700.000

3,90 - YTM - 4,32

3

12 Tháng

41.490.000

4.435.223.010.000

4,00 - YTM - 5,81

4

2 Năm

138.330.000

14.454.931.910.000

4,60 - YTM - 6,00

5

3 Năm

152.380.000

16.008.220.110.000

5,18 - YTM - 6,01

6

3 - 5 Năm

141.120.263

14.944.379.931.016

5,59 - YTM - 7,35

7

5 Năm

240.340.000

24.537.520.510.000

4,80 - YTM - 7,22

8

5 - 7 Năm

2.000.000

244.846.000.000

7,10 - YTM - 7,10

9

7 Năm

21.070.000

2.229.043.110.000

6,60 - YTM - 8,00

10

7 - 10 Năm

5.600.000

607.795.700.000

7,00 - YTM - 7,70

11

10 Năm

1.000.000

101.956.000.000

7,00 - YTM - 7,00

12

10 - 15 Năm

9.890.000

1.087.559.100.000

7,62 - YTM - 7,69

13

15 Năm

15.520.000

1.568.640.270.000

7,65 - YTM - 8,06

Tổng

791.940.263

82.642.912.851.016

XUÂN VIỆT