Gọi thầu 2.000 tỷ đồng, trúng thầu 29 tỷ đồng TPCP

Thứ Sáu, 28-08-2015, 10:40

NDĐT - Ngày 28-8, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành và huy động được 29 tỷ đồng.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 2.000 tỷ đồng với ba loại kỳ hạn: ba năm (1.000 tỷ), năm năm (500 tỷ) và 15 năm (500 tỷ).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có hai thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 89 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,90-8,20%/năm. Kết quả, huy động được 29 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,90%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 19-8-2015).

Trái phiếu kỳ hạn ba năm và năm năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2015 đến nay, VDB đã huy động được 9.329 tỷ đồng TPCP bảo lãnh.

XUÂN BÁCH