Thận trọng khi lựa chọn trái phiếu doanh nghiệp
02:41 18/10/2020

Bắt đầu hình thành từ năm 1990, nhưng chỉ tới những năm gần đây, nhất là từ đầu năm 2020 đến nay, khi ảnh hưởng của dịch Covid-19 lan rộng và ngấm sâu vào toàn bộ nền kinh tế trên quy mô toàn cầu, trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) ở Việt Nam mới bước vào giai đoạn giao dịch đột biến.

Thêm 2.000 tỷ đồng đầu tư vào TPCP
18:41 14/11/2018

NDĐT - Ngày 14-11, Sở GDCK Hà Nội tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành và đã huy động được tổng cộng 2.000 tỷ đồng.

Đấu thầu thành công 1.629 tỷ đồng TPCP
06:51 09/11/2018

NDĐT - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 7-11 và huy động được tổng cộng 1.629 tỷ đồng.

Huy động thêm 699 tỷ đồng trái phiếu chính phủ
18:48 31/10/2018

NDĐT - Ngày 31-10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành và đã huy động được tổng cộng 699 tỷ đồng.

Thêm 411 tỷ đồng đầu tư trái phiếu kho bạc
19:04 17/10/2018

NDĐT - Ngày 17-10, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành và huy động được tổng cộng 411 tỷ đồng.

Từng bước cơ cấu lại thị trường trái phiếu Chính phủ
15:15 04/10/2018

Chủ động phát hành trái phiếu Chính phủ (TPCP) kỳ hạn dài, đặc biệt là các kỳ hạn 15 năm, 20 năm, 30 năm là giải pháp quan trọng, vừa đáp ứng nhu cầu đầu tư của các quỹ bảo hiểm, vừa giúp kéo dài kỳ hạn bình quân của danh mục nợ trái phiếu Chính phủ, giảm áp lực trả nợ trong ngắn hạn và tăng tính bền vững của nợ công.

20,8 nghìn tỷ đồng “đổ” vào TPCP trong tháng 9
14:59 02/10/2018

NDĐT – Chiều 2-10, Sở GDCK Hà Nội cho biết, trong tháng 9, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức 31 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 20.800 tỷ đồng trái phiếu, tăng 19,9% so với tháng 8.