VSD thông báo nghỉ giao dịch dịp Lễ 30-4 và 1-5

Thứ Sáu, 03-04-2020, 10:03

NDĐT - Ngày 3-4, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có thông báo đến các Thành viên lưu ký, Thành viên bù trừ, Tổ chức mở tài khoản trực tiếp lịch nghỉ làm việc và thanh toán dịp Lễ 30-4 và 1-5.

Căn cứ công văn số 3270/UBCK-PTTT ngày 29-5-2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2020 và năm 2021, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán giao dịch chứng khoán như sau:

Nhân dịp Lễ 30-4 và 1-5, VSD sẽ nghỉ làm việc từ thứ năm (30-4) đến hết thứ sáu (1-5), nghỉ theo Luật Lao động. Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 thực hiện tại các ngày 28, 29-4 sẽ được thanh toán lần lượt vào các ngày 4 và 5-5; các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+1 thực hiện tại ngày 29-4 sẽ được thanh toán vào 4-5.

VSD trân trọng thông báo để các Thành viên lưu ký, Thành viên bù trừ, Tổ chức mở tài khoản trực tiếp biết và đề nghị các Thành viên lưu ký, Thành viên bù trừ thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán đến các nhà đầu tư.

H.T