VSD thông báo lịch nghỉ giao dịch Tết Dương lịch 2020

Thứ Sáu, 27-12-2019, 16:28

NDĐT - Ngày 27-12, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã thông báo lịch nghỉ giao dịch và thanh toán chứng khoán dịp Tết Dương lịch 2020 đến các nhà đầu tư.

Theo đó, căn cứ công văn số 3270/UBCK-PTTT ngày 29-5-2019 về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2020 và 2021, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo lịch nghỉ làm việc và thanh toán giao dịch chứng khoán vào thứ tư, ngày 1-1-2020 theo quy định của Bộ luật Lao động.

Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 thực hiện tại các ngày 30, 31-12-2019 sẽ được thanh toán lần lượt vào các ngày 2, 3-1-2020; các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+1 thực hiện tại ngày 31-12-2019 sẽ được thanh toán vào ngày 2-1-2020.

VSD trân trọng thông báo để các Thành viên lưu ký, Thành viên bù trừ, Tổ chức mở tài khoản trực tiếp biết và đề nghị các Thành viên thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán đến các nhà đầu tư.

H.T