VSD tham dự Diễn đàn tiêu chuẩn hóa Quỹ châu Á tại Bangkok

Thứ Hai, 25-11-2019, 13:56
Các đại biểu tham dự Diễn đàn tiêu chuẩn hóa Quỹ châu Á tại Bangkok, Thái Lan.

NDĐT – Vừa qua, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tham dự Hội nghị diễn đàn tiêu chuẩn hóa Quỹ châu Á (AFSF) lần thứ 4, tổ chức tại Bangkok, Thái Lan.

Tham dự Hội nghị có khoảng 100 đại diện đến từ các tổ chức lưu ký, thanh toán bù trừ (CSD) và một số tổ chức cung cấp dịch vụ quỹ toàn cầu.

Tại Hội nghị, các đoàn đã tập trung trao đổi về mô hình cung cấp dịch vụ cũng như đưa ra các khuyến nghị trong lĩnh vực thị trường quỹ. Đoàn VSD đã có bài phát biểu giới thiệu về hệ thống Quản trị tài khoản hưu trí cá nhân dành cho quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện mà VSD đã hoàn tất xây dựng và dự kiến sẽ cung cấp dịch vụ này trong thời gian tới.

Bên lề hội nghị, VSD cũng có những cuộc gặp gỡ và trao đổi với đại diện các Trung tâm Lưu ký như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan… và các tổ chức tài chính khác để chia sẻ và học hỏi những kinh nghiệm đối với việc xây dựng hạ tầng và cung cấp dịch vụ cho thị trường quỹ.

Các kinh nghiệm chia sẻ không chỉ giúp VSD hoàn thiện thêm các nghiệp vụ đang triển khai, mà còn đem lại cách nhìn toàn diện hơn khi thiết lập các cơ chế kiểm soát rủi ro, nhằm chuẩn bị tốt cho việc cung cấp các dịch vụ mới cho thị trường quỹ trong tương lai.

H.T