VSD lưu ký cổ phiếu MT9 và trái phiếu BVBS18229

Thứ Tư, 10-10-2018, 09:13
Công ty cổ phần 319 Miền Trung được cấp mã MT9.

NDĐT – Ngày 9-10, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho biết, đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và mã chứng khoán cho Công ty cổ phần 319 Miền Trung và Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Mã mới MT9

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 85/2018/GCNCP-VSD ngày 8-10-2018 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần 319 Miền Trung, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần 319 Miền Trung

Trụ sở chính: 150 Duy Tân, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Vốn điều lệ: 46.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần 319 Miền Trung

Mã chứng khoán: MT9

Mã ISIN: VN000000MT98

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 4.600.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 46.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 9-10-2018, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần 319 Miền Trung đăng ký giao dịch cổ phiếu MT9 trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu MT9 được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Mã trái phiếu BVBS18229

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 50/2018/GCNTP-VSD ngày 9-10-2018 và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Chính sách Xã hội như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội

Trụ sở chính: Khu CC5 bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 9-10-2018.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội đợt 20/2018

Mã chứng khoán: BVBS18229

Mã ISIN: VNBVBS182296

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ bảo lãnh

Số lượng chứng khoán đăng ký: 8.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 800.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 10-10-2018, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

H.T