VSD lưu ký bổ sung cổ phiếu BHG và FGL

Thứ Hai, 19-11-2018, 15:58

NDĐT – Ngày 19-11, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và lưu ký bổ sung cổ phiếu cho Công ty cổ phần Chè Biển Hồ và Công ty TNHH MTV cà-phê Gia Lai.

Mã BHG

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 102/2018/GCNCP-VSD ngày 15-11-2018 cho Công ty cổ phần Chè Biển Hồ như sau:

Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Chè Biển Hồ

Tên tiếng Anh: Bien Ho Tea Joint Stock Company

Tên viết tắt: Chè Biển Hồ

Trụ sở chính: Thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Vốn điều lệ: 89.356.430.000 đồng

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chè Biển Hồ

- Mã chứng khoán: BHG

- Mã ISIN: VN000000BHG4

- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký: 8.935.643 cổ phiếu (Tám triệu chín trăm ba mươi lăm nghìn sáu trăm bốn mươi ba cổ phiếu), trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 3.856.665 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 5.078.978 cổ phiếu

Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 89.356.430.000 đồng (Tám mươi chín tỷ ba trăm năm mươi sáu triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng), trong đó:

+ Giá trị cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 38.566.650.000 đồng

+ Giá trị cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 50.789.780.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký số cổ phiếu BHG phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung nêu trên từ ngày 19-11-2018.

Mã FGL

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 103/2018/GCNCP-VSD ngày 15-11-2018 cho Công ty cổ phần cà-phê Gia Lai như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty TNHH MTV cà-phê Gia Lai (Tên doanh nghiệp dự kiến sau khi cổ phần hóa: Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai)

Trụ sở chính: Số nhà 97 đường Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu, phường Thống Nhất, TP Plây Cu, tỉnh Gia Lai

Vốn điều lệ: 293.526.000.000 đồng

Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 15-11-2018

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần cà-phê Gia Lai

Mã chứng khoán: FGL

Mã ISIN: VN000000FGL7

Sàn giao dịch: UpCOM

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán bổ sung: 14.676.300 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán bổ sung:146.763.000.000 đồng

Tổng số lượng chứng khoán:21.157.623 cổ phiếu

Tổng giá trị chứng khoán:211.576.230.000 đồng

Hình thức đăng ký:Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 19-11-2018, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.

Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần cà-phê Gia Lai

Tên tiếng Anh: Gia Lai Coffee Joint Stock Company

Tên viết tắt: GIACOMEX

Trụ sở chính: Số nhà 97 đường Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu, phường Thống Nhất, TP Plây Cu, tỉnh Gia Lai

Vốn điều lệ: 146.763.000.000 đồng

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần cà-phê Gia Lai

- Mã chứng khoán: FGL

- Mã ISIN: VN000000FGL7

- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký: 14.676.300 cổ phiếu (Mười bốn triệu sáu trăm bảy mươi sáu nghìn ba trăm cổ phiếu), trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 6.481.323 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 8.194.977 cổ phiếu

Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 146.763.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi sáu tỷ bảy trăm sáu mươi ba triệu đồng), trong đó:

+ Giá trị cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 64.813.230.000 đồng

+ Giá trị cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 81.949.770.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký số cổ phiếu FGL phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung nêu trên từ ngày 19-11-2018.

H.T