VSD chuyển sở hữu hơn 17,6 triệu cổ phiếu và cấp mới mã giao dịch

Chủ Nhật, 22-09-2019, 15:25
Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt được cấp mã chứng khoán BVB.

NDĐT - Ngày 22-9, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tuần qua, VSD đã chuyển quyền sở hữu hơn 17,6 triệu cổ phiếu MBB và cấp mới ba mã giao dịch chứng khoán.

Cụ thể: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 30/2019/GCNTP-VSD ngày 17-9-2019 và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Chính sách Xã hội như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội

Trụ sở chính: Số 169 phố Linh Đường, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 0243.6417184

Fax: 0243.6417194

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 17-9-2019.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội đợt 2/2019

Mã chứng khoán: BVBS19127

Mã ISIN: VNBVBS191271

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ bảo lãnh

Số lượng chứng khoán đăng ký: 2.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 200.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 17-9-2019, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 31/2019/GCNTP-VSD ngày 17-9-2019 và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Chính sách Xã hội như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội

Trụ sở chính: Số 169 phố Linh Đường, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 0243.6417184

Fax: 0243.6417194

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 17-9-2019.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội đợt 2/2019

Mã chứng khoán: BVBS19145

Mã ISIN: VNBVBS191453

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ bảo lãnh

Số lượng chứng khoán đăng ký: 10.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 1.000.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 17-9-2019, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Cấp mã BVB cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 42/2019/GCNCP-VSD ngày 13-9-2019 và cấp mã chứng khoán cho tổ chức phát hành, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành:Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt

Trụ sở chính: Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.6267 9679

Fax: 028.6263 8668

Vốn điều lệ: 3.171.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt

Mã chứng khoán: BVB

Mã ISIN: VN000000BVB6

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 317.100.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 3.171.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 16-9-2019, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt đăng ký giao dịch cổ phiếu BVB trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu BVB được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Chuyển quyền hơn 17,6 triệu cổ phiếu MBB

Theo đó, căn cứ công văn số 5381/UBCK-PTTT ngày 6-9-2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MBB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MBB như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

Kim Vietnam Growth Equity Fund

Magna Umbrella Fund Public Limited Company

MBB

12.223.751

2

Oaks Emerging Umbrella Fund Public Limited Company

5.416.736

Tổng cộng

17.640.487

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 16-9-2019.

HÀ THÀNH