VSD chính thức triển khai cung cấp dịch vụ Bỏ phiếu điện tử

Thứ Ba, 01-11-2016, 10:58

NDĐT – Vừa qua, tại Hội nghị tổng kết hoạt động cung cấp dịch vụ quỹ năm 2016, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ký các hợp đồng đầu tiên về cung cấp dịch vụ Bỏ phiếu điện tử (Evoting) với ba công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ Thương, Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI, và Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam. Đây là một trong những nỗ lực của VSD trong cung cấp các dịch vụ gia tăng cho các tổ chức phát hành nói chung và các công ty quản lý quỹ nói riêng.

Theo nội dung ký kết, VSD sẽ cung cấp cho các quỹ của ba Công ty Quản lý quỹ (Công ty QLQ) dịch vụ bỏ phiếu điện tử đối với hai sự kiện: Lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản; Bỏ phiếu thông qua các tờ trình, nội dung họp Đại hội nhà đầu tư (ĐHNĐT) và bầu thành viên Ban đại diện quỹ tại cuộc họp ĐHNĐT thường niên hoặc ĐHNĐT bất thường.

Dịch vụ bỏ phiếu điện tử đã được triển khai tại một số thị trường trên thế giới nhằm nâng cao chất lượng thực hiện quyền cho nhà đầu tư, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Về phía Tổ chức phát hành chứng khoán, sử dụng dịch vụ evoting giúp tiết kiệm chi phí, và nâng cao tỷ lệ thành công của các sự kiện thực hiện quyền Đại hội cổ đông/ĐHNĐT.

Để đẩy mạnh lợi ích của dịch vụ này tới đông đảo các nhà đầu tư, Tổ chức phát hành trên thị trường, VSD chính thức triển khai cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử đến các Tổ chức phát hành là các Công ty đại chúng đã đăng ký chứng khoán tại VSD và các công ty quản lý quỹ thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử của VSD.

Các đối tượng thao tác trên hệ thống V-vote được VSD cấp tài khoản bao gồm: Tổ chức sử dụng dịch vụ evoting (Công ty quản lý quỹ, tổ chức phát hành đã ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử với VSD và nhà đầu tư, các tổ chức đại diện nhà đầu tư nước ngoài của các tổ chức này có nhu cầu tham gia bỏ phiếu điện tử). Việc thao tác trên V-Vote bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình. Tài khoản đăng nhập của khách hàng trên V-Vote được bảo vệ với 2 tầng mật khẩu: mật khẩu định danh do VSD cấp và mật khẩu dùng một lần OTP.

Nhà đầu tư thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống V-Vote theo nguyên tắc: Nhà đầu tư là cá nhân và tổ chức trong nước thực hiện bỏ phiếu điện tử trực tiếp trên hệ thống V-Vote; Nhà đầu tư là nhà đầu tư nước ngoài và Nhà đầu tư là tổ chức kinh tế trong nước (thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam) nhưng có tỷ lệ nước ngoài sở hữu từ 51% trở lên thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống V-Vote thông qua ủy quyền cho Tổ chức đại diện.

Nhà đầu tư chỉ có thể thực hiện việc bỏ phiếu điện tử trên hệ thống V-Vote của VSD trong thời gian bỏ phiếu điện tử. Số lần được phép thay đổi tối đa là ba lần. Khi kết thúc thời gian bỏ phiếu điện tử theo thông báo của Tổ chức sử dụng dịch vụ evoting, các nhà đầu tư không được thay đổi kết quả bỏ phiếu của mình và kết quả này sẽ được VSD tổng hợp gửi cho Tổ chức sử dụng dịch vụ evoting. Ngoài thời gian bỏ phiếu điện tử, các nhà đầu tư thực hiện bỏ phiếu trên hệ thống V-Vote sẽ được coi là không hợp lệ và sẽ không nằm trong danh sách nhà đầu tư thực hiện bỏ phiếu điện tử.

H.T