Vinalines thoái vốn hơn 134 tỷ đồng tại CTCP Vận tải và Thuê tàu Biển Việt Nam

Thứ Sáu, 23-11-2018, 15:35

NDĐT - Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cho biết, ngày 5-12 tới, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) sẽ bán đấu giá phần vốn góp hơn 134 tỷ đồng (hơn 13,4 triệu cổ phần theo mệnh giá), tương đương 22,03% vốn điều lệ tại CTCP Vận tải và Thuê tàu Biển Việt Nam với mức giá khởi điểm 1.200 đồng/cổ phần.

Năm 1984, Công ty Vận tải và thuê tàu biển “Transchart” và Công ty Vận tải biển Sovosco được hợp nhất thành Công ty Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam. Năm 1993, Bộ Giao thông Vận tải thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam. Năm 1995, công ty chuyển về trực thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Năm 2007, công ty chuyển đổi thành CTCP và chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) vào năm 2009.

Năm 2015, công ty hủy niêm yết trên HOSE và chuyển niêm yết trên sàn UPCoM. Công ty đã trải qua hai lần tăng vốn, theo đó vốn điều lệ tăng từ 400 tỷ đồng ban đầu lên thành 609 tỷ đồng vào năm 2018. Cổ đông lớn nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của công ty gồm Vinalines nắm giữ 58,03% vốn và một cá nhân khác nắm giữ 5,43% vốn cổ phần.

Hoạt động kinh doanh chính của công ty gồm kinh doanh vận tải biển, đại lý tàu biển, môi giới và cung ứng xuất khẩu thuyền viên, cung ứng dịch vụ và xuất nhập khẩu, sửa chữa và bảo dưỡng tàu. Trong đó, kinh doanh vận tải biển là hoạt động kinh doanh mang lại doanh thu chính cho công ty, hiện công ty quản lý và khai thác 08 tàu biển với trọng tải 151.392 DWT hoạt động khắp thế giới.

M.K