Vinacomin bán hết 100% cổ phần đưa ra đấu giá

Thứ Sáu, 23-11-2018, 16:29

NDĐT - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, ngày 22-11, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - TKV (Vinacomin) đã tổ chức phiên bán đấu giá thoái vốn hơn 76,4 tỷ đồng (hơn 7,64 triệu cổ phần theo mệnh giá), tương đương 76,45% vốn điều lệ tại CTCP Vận tải thủy - Vinacomin, với mức giá khởi điểm 12.200 đồng/cổ phần.

Phiên đấu giá có một nhà đầu tư tổ chức và một nhà đầu tư cá nhân tham dự. Khối lượng đăng ký mua hợp lệ đạt hơn 8,4 triệu cổ phần, gấp 1,1 lần khối lượng cổ phần chào bán. Giá đặt mua cao nhất là 12.200 đồng/ cổ phần, giá đặt mua thấp nhất là 12.200 đồng/cổ phần.

Kết quả, phiên đấu giá đã bán hết 7.645.222 cổ phần (tương đương 100% số cổ phần đưa ra đấu giá) cho một nhà đầu tư tổ chức và một nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công 12.200 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt 93,2 tỷ đồng.

Cùng ngày, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam - TKV (Vinacomin) cũng tổ chức phiên bán đấu giá thoái vốn hơn 178 tỷ đồng (17,8 triệu cổ phần theo mệnh giá), tương đương 99,27% vốn điều lệ tại CTCP Đầu tư Phát triển nhà và hạ tầng - TKV (Vinacominland) với mức giá khởi điểm 10.800 đồng/cổ phần.

Phiên đấu giá có hai nhà đầu tư tổ chức và bốn nhà đầu tư cá nhân tham dự. Khối lượng đăng ký mua hợp lệ đạt hơn 29,5 triệu cổ phần, gấp 1,65 lần khối lượng cổ phần chào bán. Giá đặt mua cao nhất là 11.000 đồng/ cổ phần, giá đặt mua thấp nhất là 10.800 đồng/cổ phần.

Kết quả, phiên đấu giá đã bán hết 17.868.600 cổ phần (tương đương 100% số cổ phần đưa ra đấu giá) cho hai nhà đầu tư tổ chức và bốn nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công 10.931 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt 195,3 tỷ đồng.

HÀ THÀNH