Vi phạm báo cáo giao dịch, bốn nhà đầu tư bị phạt hơn 200 triệu đồng

Thứ Bảy, 14-09-2019, 18:32
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính bốn nhà đầu tư chứng khoán, với số tiền phạt tổng cộng 210 triệu đồng do các vi phạm: không báo cáo về việc dự kiến giao dịch, báo cáo giao dịch không chính xác, không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu...

Theo đó, UBCKNN, ngày 12-9, ban hành Quyết định số 698/QĐ-XPVPHC xử phạt ông Nguyễn Quang Nguyên (số nhà 27 phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), số tiền 55 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Từ ngày 10-7-2018 đến ngày 11-7-2018, ông Nguyễn Quang Nguyên, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn (MCK: DPS) đã bán 1.039.301 cổ phiếu DPS nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội trước khi thực hiện giao dịch.

* Cùng ngày 12-9, UBCKNN ban hành Quyết định số 696/QĐ-XPVPHC xử phạt ông Nguyễn Minh Đức (Địa chỉ: 13 Nguyễn Khắc Cần, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội), số tiền 45 triệu đồng vì không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Ngày 26-3-2019, ông Nguyễn Minh Đức, phụ trách kế toán của CTCP Đầu tư và phát triển KSH (MCK: KSH) đã thực hiện giao dịch bán 192.510 cổ phiếu KSH nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở GDCK TP Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch.

* Trước đó, ngày 11-9, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 256/QĐ-XPVPHC xử phạt Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (Địa chỉ: 1234 Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang), số tiền 70 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên trang thông tin điện tử của Sở GDCK TP Hồ Chí Minh các tài liệu:

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ của kiểm toán viên tại báo cáo tài chính (BCTC) bán niên được soát xét niên độ 1-10-2017 đến 30-9-2018, BCTC quý III và quý IV niên độ 1-10-2017 đến 30-9-2018, BCTC được kiểm toán niên độ 1-10-2017 đến 30-9-2018, BCTC bán niên được soát xét niên độ 1-10-2018 đến 30-9-2019 và thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm.

* Cùng ngày 11-9, UBCKNN ban hành Quyết định số 257/QĐ-XPVPHC xử phạt ông Nguyễn Hữu Khá, cụ thể:

- Phạt tiền 10 triệu đồng vì báo cáo giao dịch không chính xác.

Ông Nguyễn Hữu Khá là cổ đông lớn CTCP Phân phối Top One (MCK: TOP) sở hữu 1.084.200 cổ phiếu TOP. Ngày 12-3-2019, ông Nguyễn Hữu Khá đã thực hiện giao dịch mua 390.000 cổ phiếu TOP, dẫn đến khối lượng cổ phiếu sau giao dịch là 1.474.200 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu là 5,81% và trở thành cổ đông lớn của CTCP Phân phối Top One.

Tuy nhiên, theo báo cáo sở hữu ngày 15-3-2019 gửi Sở GDCK Hà Nội của ông Nguyễn Hữu Khá, khối lượng cổ phiếu TOP sở hữu trước khi thực hiện giao dịch là 813.200 cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu TOP đã mua 1.554.300 cổ phiếu TOP và khối lượng cổ phiếu TOP sau giao dịch là 2.367.500 cổ phiếu.

Như vậy, ông Nguyễn Hữu Khá đã báo cáo không chính xác khối lượng giao dịch và khối lượng sở hữu trước và sau giao dịch cho UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội.

- Phạt tiền 30 triệu đồng vì không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Ngày 13-3-2019, ông Nguyễn Hữu Khá mua 189.100 cổ phiếu TOP, dẫn đến khối lượng cổ phiếu tăng từ 1.474.200 cổ phiếu lên 1.663.300 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 5,18% lên 6,56% (tăng từ ngưỡng 5% lên ngưỡng 6%).

Ngày 14-3-2019, ông Nguyễn Hữu Khá mua 646.000 cổ phiếu TOP, dẫn đến khối lượng cổ phiếu tăng từ 1.663.300 cổ phiếu lên 2.309.300 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 6,56% lên 9,09% (tăng từ ngưỡng 6% lên ngưỡng 9%).

Tuy nhiên, Sở GDCK Hà Nội không nhận được báo cáo sở hữu của ông Nguyễn Hữu Khá đối với hai giao dịch nêu trên.

Tổng cộng, ông Nguyễn Hữu Khá bị phạt 40 triệu đồng.

THIÊN HƯƠNG