Tuần qua, VSD cấp mới nhiều mã giao dịch chứng khoán

Thứ Sáu, 03-07-2020, 15:01
Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest được cấp mã giao dịch AAS.

Ngày 3-7, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, trung tâm đã cấp mới nhiều mã chứng khoán và chuyển quyền sở hữu cổ phiếu cho các nhà đầu tư.

Cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 17/2020/GCNTP-VSD ngày 2-7-2020 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

Trụ sở chính: Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 8242 243

Fax: (84-4) 9331 294

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 2-7-2020.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 87/2020

Mã chứng khoán: TD2030014

Mã ISIN: VNTD20300149

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 90.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 9.000.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 2-7-2020, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 44/2020/GCNCP-VSD ngày 30-6-2020 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest, cụ thể: 

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest

Trụ sở chính: Tầng 3, số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 35739769

Fax: 024 35739779

Vốn điều lệ: 310.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest

Mã chứng khoán: AAS

Mã ISIN: VN000000AAS6

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 31.000.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 310.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 1-7-2020, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest đăng ký giao dịch cổ phiếu AAS trên thị trường UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu AAS được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cấp mã trái phiếu cho Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 14/2020/GCNTP-VSD ngày 30-6-2020 cho trái phiếu của Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo

Trụ sở chính: Xóm 2, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (+84 20) 80382 4063

Fax: (+84 20) 80382 4063

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 30-6-2020.

Tên chứng khoán: Trái phiếu NPM052022

Mã chứng khoán: NPM11909

Mã ISIN: VN0NPM119094

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu Doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 3.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 300.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 1-7-2020, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

* Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo đăng ký niêm yết trái phiếu NPM11909 tại SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết, giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

Cấp mã AGB cho Công ty cổ phần Bình Phú

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 45/2020/GCNCP-VSD ngày 30-6-2020 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Bình Phú, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bình Phú

Trụ sở chính: Số 22 đường 19, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3726 6018

Fax: 028 3726 9882

Vốn điều lệ: 13.842.880.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bình Phú

Mã chứng khoán: AGB

Mã ISIN: VN000000AGB9

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 1.384.288 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 13.842.880.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 1-7-2020, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Bình Phú đăng ký giao dịch cổ phiếu AGB tại thị trường UPCOM trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu AGB được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG

Căn cứ công văn số 3988/UBCK-PTTT ngày 19-6-2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MWG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

ABERDEEN FRONTIER MARKETS INVESTMENT COMPANY LIMITED

ARISAIG ASIA CONSUMER FUND LIMITED

MWG

623.000

 

Tổng cộng

623.000

 Ngày hiệu lực chuyển quyền: 1-7-2020.

ÁNH NGỌC
VSD