Thoái vốn tại Vinaconex, thu về gần 9.400 tỷ đồng

Thứ Năm, 22-11-2018, 20:10
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cho biết, trong hai phiên đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex), ngày 22-11, gần 255 triệu cổ phần do Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nuớc sở hữu, thu về hơn 7.366 tỷ đồng; và hơn 94 triệu cổ phần do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã được bán hết, thu về hơn 2.000 tỷ đồng. Cụ thể:

Tại phiên đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) do Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nuớc sở hữu, số lượng cổ phần đưa ra đấu giá 254.901.153 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần phần (hình thức đấu giá trọn lô cổ phần), giá khởi điểm: 21.300 đồng/cổ phần.

Có 3 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá, gồm 2 tổ chức và 1 cá nhân.

Kết quả, có 1 nhà đầu tư tổ chức trúng giá, với giá đấu thành công bình quân là 28.900 đồng/cổ phần. Tổng số lượng cổ phần bán được là 254.901.153 cổ phần (Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần). Tổng giá trị cổ phần bán được là 7.366.643.321.700 đồng.

* Tại phiên đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) sở hữu, số lượng cổ phần đưa ra đấu giá 94.010.175 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (hình thức đấu giá trọn lô cổ phần), giá khởi điểm: 2.002.416.727.500 đồng/lô cổ phần.

Có 2 nhà đầu tư tổ chức đăng ký tham gia đấu giá.

Kết quả, có 1 nhà đầu tư tổ chức trúng giá, với giá đấu thành công là 2.002.416.800.000 đồng/lô. Tổng số lượng cổ phần bán được là 94.010.175 cổ phần (Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần). Tổng giá trị cổ phần bán được là 2.002.416.800.000 đồng.

LÊ MINH