Thêm gần 4.000 tỷ đồng đầu tư vào TPCP

Thứ Năm, 28-02-2019, 08:18

NDĐT - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 27-2 đã huy động được tổng cộng 3.950 tỷ đồng.

Phiên đấu thầu tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 7 năm (1.000 tỷ đồng), 10 năm (2.500 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng).

Kết quả cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 7 năm có bảy thành viên dự thầu, huy động được 100 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,05%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13-2-2019).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 10 thành viên dự thầu, huy động thành công 2.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,70%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13-2-2019). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 1.250 tỷ đồng, có hai thành viên tham gia dự thầu, huy động được 1.250 tỷ đồng với lãi suất 4,70%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có ba thành viên dự thầu, huy động được 100 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,79%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13-2-2019).

Kể từ đầu năm 2019, KBNN huy động được 55.193,5 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

HUY PHƯƠNG