Thêm 478 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã chứng khoán

Thứ Năm, 08-04-2021, 10:05
Ảnh minh họa.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tháng 3, đã có thêm 478 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Cụ thể, trong tháng 3-2021, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 478 nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sở hữu hơn 50% vốn điều lệ (54 tổ chức và 424 cá nhân). 

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 31 nhà đầu tư nước ngoài (10 tổ chức và 21 cá nhân), hủy mã số giao dịch chứng khoán cho bảy nhà đầu tư nước ngoài (sáu tổ chức và một cá nhân).

Như vậy, trong quý I-2021, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 1.317 nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) gồm: 82 tổ chức và 1.235 cá nhân.

Hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 14 NĐTNN (10 tổ chức và bốn cá nhân).

Số lượng mã số giao dịch chứng khoán hiện tại là 37.442 mã (4.892 tổ chức và 32.550 cá nhân).

A.N