Thêm 465 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán

Thứ Năm, 05-07-2018, 13:01

NDĐT – Ngày 5-7, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tháng 6 đã có thêm 465 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán. Số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 27.226 mã (3.837 tổ chức và 23.389 cá nhân).

Cụ thể: Trong tháng 6-2018, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 465 nhà đầu tư nước ngoài (53 tổ chức và 412 cá nhân).

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 39 nhà đầu tư nước ngoài (bảy tổ chức và 32 cá nhân).

Hủy mã số giao dịch chứng khoán cho hai nhà đầu tư nước ngoài (một tổ chức và một cá nhân). Số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 27.226 mã (3.837 tổ chức và 23.389 cá nhân).

Như vậy, trong quý II-2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp 1.864 mã số giao dịch chứng khoán (MSGDCK) cho nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) gồm: 1.702 cá nhân và 162 tổ chức. Hủy 11 MSGDCK cho NĐTNN (năm cá nhân và sáu tổ chức).

H.T