Thêm 356 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch

Thứ Hai, 06-05-2019, 11:05

NDĐT - Ngày 6-5, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tháng 4, đã có thêm 356 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Cụ thể: Trong tháng 4-2019, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 356 nhà đầu tư nước ngoài (44 tổ chức và 312 cá nhân).

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 36 nhà đầu tư nước ngoài (19 tổ chức và 17 cá nhân). Hủy mã số giao dịch chứng khoán cho sáu nhà đầu tư nước ngoài (năm tổ chức và một cá nhân).

Số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 30.249 mã (4.241 tổ chức và 26.008 cá nhân).

H.T