Thêm 343 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán

Thứ Năm, 02-08-2018, 20:52

NDĐT – Ngày 2-8, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã có 343 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán trong tháng 7 vừa qua.

Cụ thể: Trong tháng 7-2018, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 343 nhà đầu tư nước ngoài (53 tổ chức và 290 cá nhân).

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 43 nhà đầu tư nước ngoài (20 tổ chức và 23 cá nhân). Hủy mã số giao dịch chứng khoán cho một nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 27.568 mã (3.889 tổ chức và 23.679 cá nhân).

H.T