Thêm 3.400 tỷ đồng “đổ” vào TPCP

Thứ Năm, 23-05-2019, 17:31

NDĐT - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 22-5 đã huy động được 3.400 tỷ đồng.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 3.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn bảy năm (500 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng) và 20 năm (1.000 tỷ đồng).

Kết quả cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 10 thành viên dự thầu, huy động được 900 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,71%/năm, thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15-5-2019).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 9 thành viên dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,05%/năm, thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15-5-2019).

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có bảy thành viên dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,68%/năm, thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 8-5-2019). Phiên thầu phụ kỳ hạn 20 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, có bảy thành viên tham gia dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất 5,68%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn bảy năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2019, KBNN huy động được 91.330,5 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

HUY PHƯƠNG