Thêm 265 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch chứng khoán

Thứ Sáu, 15-02-2019, 10:11

NDĐT - Ngày 15-2, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tháng 1 đã có 265 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Cụ thể: Trong tháng 1-2019, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 265 nhà đầu tư nước ngoài (43 tổ chức và 222 cá nhân).

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 30 nhà đầu tư nước ngoài (hai tổ chức và 28 cá nhân), hủy mã số giao dịch chứng khoán cho ba nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 29.266 mã (4.129 tổ chức và 25.137 cá nhân).

H.T