Thêm 134 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán

Thứ Bảy, 04-06-2016, 08:11

NDĐT – Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tính đến ngày 31-5-2016, đã có thêm 134 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Cụ thể: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 134 nhà đầu tư nước ngoài gồm: 33 tổ chức và 101 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 30 nhà đầu tư nước ngoài (11 tổ chức và 19 cá nhân).

Số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 19.150 mã (2.941 tổ chức và 16.209 cá nhân).

H.T