Thay đổi thông tin thành viên lưu ký SHS

Thứ Sáu, 07-09-2018, 15:45

NDĐT – Ngày 7-9, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã sửa đổi thông tin thành viên lưu ký cho Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã SHS).

Cụ thể: VSD đã cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi số 71/GCNTVLK-6 cho Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

2. Tên viết tắt: SHS

3. Số hiệu thành viên: 069

4. Trụ sở chính: Tầng 1-5, tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

5. Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Đức Tiến - Tổng Giám đốc

6. Vốn điều lệ: 1.000.00.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)

7. Điện thoại: 024.38181888 Fax: 024.38181688

8. Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 66/UBCK-GP ngày 15-11-2007 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 06/09/2018, thông tin chi tiết :

1. Vốn điều lệ: 1.053.956.740.000 đồng (Một nghìn không trăm năm mươi ba tỷ chín trăm năm mươi sáu triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng)

2. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 68/GPĐC-UBCK ngày 29-8-2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

H.T