Thay đổi thông tin thành viên lưu ký SBSI

Thứ Tư, 19-06-2019, 11:44

NDĐT - Ngày 19-6, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho biết, đã thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI).

Cụ thể: Ngày 18-6-2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi số 147/GCNTVLK-6 cho Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers.

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers

2. Tên viết tắt: SBSI

3. Số hiệu thành viên: 088

4. Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà TNR, số 54A, Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

5. Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Đăng Trường - Tổng Giám đốc

6. Vốn điều lệ: 339.000.000.000 đồng (ba trăm ba mươi chín tỷ đồng)

7. Điện thoại: 024.33776699 Fax: 024.32223070

8. Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 83/UBCK-GP ngày 16-1-2008 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 18-6-2019. Thông tin chi tiết:

1. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Quang Anh - Tổng Giám đốc

5. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán số 35/GPĐC-UBCK ngày 12-6-2019 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

HÀ THÀNH