Tháng 10, giao dịch khối ngoại phái sinh tăng 1,6 lần so tháng trước

Thứ Năm, 07-11-2019, 18:33
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cho biết, tháng 10, trên thị trường chứn khoán phái sinh có một mã sản phẩm là VN30F1910 đáo hạn ngày 18-10 và HNX đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F2006 vào ngày 20-9. Đáng chú ý, KLGD của NĐT nước ngoài trong tháng 10 tăng gấp 1,6 lần so tháng trước, đạt 22.836 hợp đồng, chiếm 0,62% tổng KLGD toàn thị trường.

Tại thời điểm cuối tháng 10, có bốn mã hợp đồng tương lai chỉ số VN30 được giao dịch là VN30F1911, VN30F1912 và VN30F2003, VN30F2006 và ba mã hợp đồng tương lai TPCP là GB05F1909, GB05F1912 và GB05F2003.

Về giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, trong tháng 10-2019, tăng nhẹ so tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 64.446 hợp đồng, tăng 13,71% so tháng trước. Trong đó, phiên có KLGD cao nhất 100.946 hợp đồng vào ngày 2-10-2019.

Khối lượng mở OI không biến động nhiều so với tháng 9, đạt 20.641 hợp đồng vào ngày giao dịch cuối cùng của tháng 10, tăng 3,99% so với thời điểm cuối tháng. Trong đó phiên giao dịch ngày 3/10/2019 có khối lượng OI cao nhất đạt 24.174 hợp đồng, tăng 5,1% so với mức OI cao nhất của tháng 9.

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, trong tháng 10-2019, chỉ có một hợp đồng tương lai TPCP được giao dịch, bằng 2,38% so tháng trước. Khối lượng OI cuối tháng 10 đạt 11 hợp đồng, tăng 10% so thời điểm cuối kỳ trước đó.

Cơ cấu nhà đầu tư trên thị trường đang có xu thế dịch chuyển, giảm bớt sự mất cân đối giữa nhà đầu tư (NĐT) cá nhân và nhà đầu tư tổ chức. Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tháng này tiếp tục giảm so tháng trước, chiếm 87,86% khối lượng giao dịch toàn thị trường (so với 89,03% trong tháng 9). Ngược lại, tỷ trọng giao dịch của NĐT tổ chức trong nước tiếp tục tăng, đạt 11,37%; trong đó, tỷ trọng giao dịch tự doanh của CTCK chỉ chiếm một phần nhỏ (1,33%), phần còn lại là của các tổ chức khác.

Khối lượng giao dịch (KLGD) của NĐT nước ngoài trong tháng 10 tăng gấp 1,6 lần so tháng trước, đạt 22.836 hợp đồng, chiếm 0,62% tổng KLGD toàn thị trường.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 10, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 86.967 tài khoản, tăng 3,55% so tháng trước.

M.K