Sở GDCK Hà Nội xem xét định kỳ rổ chỉ số HNX30

Thứ Tư, 21-11-2018, 19:33

NDĐT - Ngày 21-11, Sở GDCK Hà Nội đã thực hiện điều chỉnh định kỳ đối với tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của các cổ phiếu trong rổ chỉ số HNX30.

Dữ liệu được kết xuất và tính toán tại ngày giao dịch cuối cùng của quý trước và được áp dụng sau ngày giao dịch cuối cùng của tháng tiếp theo, ngày 1-11-2018. Việc tính toán và công bố thông tin được thực hiện theo quy định nêu tại Bộ Nguyên tắc Xây dựng và Quản lý Chỉ số giá cổ phiếu của Sở GDCK Hà Nội.

Theo đó, mã cổ phiếu DHT của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây được lựa chọn vào rổ chỉ số HNX30 thay thế cho mã cổ phiếu PVC của Tổng Công ty dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí.

Đồng thời, Sở GDCK Hà Nội cũng công bố danh sách 50 mã cổ phiếu niêm yết được lựa chọn vào rổ chỉ số Large và danh sách các cổ phiếu niêm yết trong rổ chỉ số Mid/Small.

HÀ THÀNH