Những doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần từ 16 đến 20-9

Thứ Hai, 16-09-2019, 07:39
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 16 đến 20-9.

* Ngày 7-10, CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận (UPCoM: PNT) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 20-9 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 23-9.

* Ngày 15-10, CTCP VICEM Bao bì Hải Phòng (HNX: BXH) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-9 và ngày ĐKCC là 20-9.

* Ngày 24-10, CTCP Ngân Sơn (HNX: NST) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 900 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-9 và ngày ĐKCC là 20-9.

* Ngày 4-10, CTCP Kỹ thuật Điện Toàn cầu (HNX: GLT) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-9 và ngày ĐKCC là 20-9.

* Ngày 23-10, CTCP Tập đoàn Thiên Long (HOSE: TLG) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-9 và ngày ĐKCC là 20-9.

* CTCP Tập đoàn Thiên Long (HOSE: TLG) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1 (người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 19-9 và ngày ĐKCC là 20-9.

* CTCP Tập đoàn Thiên Long (HOSE: TLG) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1 (người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 15-9 và ngày ĐKCC là 20-9.

* Ngày 3-10, CTCP Du lịch và Thương mại - Vinacomin (UPCoM: DLT) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-9 và ngày ĐKCC là 20-9.

* Ngày 25-10, CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (HNX: PPS) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 953 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-9 và ngày ĐKCC là 20-9.

* Ngày 10-10, CTCP Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu (UPCoM: UPC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 19-9 và ngày ĐKCC là 20-9.

* Ngân hàng TMCP Quân Đội (HOSE: MBB) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 08 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 18-9 và ngày ĐKCC là 19-9.

* Ngày 30-9, CTCP Thủy điện Miền Nam (HOSE: SHP) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 18-9 và ngày ĐKCC là 19-9.

* Ngày 30-9, CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây (UPCoM: WSB) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 3.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-9 và ngày ĐKCC là 18-9.

* Ngày 27-9, CTCP Cảng Nghệ Tĩnh (HNX: NAP) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-9 và ngày ĐKCC là 18-9.

* Ngày 30-9, CTCP Bao bì đạm Phú Mỹ (HNX: PMP) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-9 và ngày ĐKCC là 18-9.

* Ngày 30-9, CTCP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái (HOSE: YBM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-9 và ngày ĐKCC là 18-9.

* CTCP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái (HOSE: YBM) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 17-9 và ngày ĐKCC là 18-9.

* Ngày 18-10, CTCP Xi măng VICEM Hải Vân (HOSE: HVX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 17-9 và ngày ĐKCC là 18-9.

* Ngày 3-10, CTCP Sơn Á Đông (UPCoM: ADP) trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-9 và ngày ĐKCC là 17-9.

* Ngày 26-9, CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 16-9 và ngày ĐKCC là 17-9.

Ngày giao dịch không hưởng quyền

Là ngày giao dịch mà nhà đầu tư (NĐT) mua chứng khoán sẽ không được hưởng các quyền lợi của cổ đông như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)…

Thí dụ: Ngày giao dịch không hưởng cổ tức là ngày mà nếu bạn mua cổ phiếu vào hoặc sau ngày đó thì bạn sẽ không được hưởng cổ tức của lần chia đó. Vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức, giá cổ phiếu sẽ sụt xuống một khoảng tương ứng với giá trị phần cổ tức được chia. Và những ai được hưởng cổ tức sẽ được bù đắp bằng chính số cổ tức ấy trong thời gian trả cổ tức đã công bố.

Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) hay còn gọi là ngày chốt danh sách

Là ngày tổ chức phát hành lập danh sách người sở hữu chứng khoán với mục đích để thực hiện các quyền cho cổ đông. Tại ngày chốt danh sách, nếu nhà đầu tư có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán sẽ được nhận các quyền của mình như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm…

Theo quy định mới nhất từ 1-1-2016, thời gian thanh toán là 16 giờ 30 phút chiều ngày T+2. Tức là sau giờ này, bạn đã sở hữu cổ phiếu (nhưng tới ngày T+3 bạn mới thực sự bán được vì lúc cổ phiếu về thì đã hết phiên giao dịch), không tính thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ. Trong đó ngày giao dịch tính là ngày T+0, ngày làm việc tiếp theo là T+1,…

Như vậy, NĐT mua chứng khoán trước ngày giao dịch không hưởng quyền và nắm giữ đến hết ngày ĐKCC sẽ có tên trong danh sách được hưởng quyền. Và bên cạnh đó, nếu mua vào ngày giao dịch không hưởng quyền hoặc sau ngày giao dịch không hưởng quyền thì NĐT sẽ không có tên trong danh sách được hưởng quyền.

* Cổ đông doanh nghiệp nào nhận cổ tức tuần từ 9 đến 13-9?

LÊ MINH