Lilama tiếp tục thoái vốn khỏi Lilama 18 và Lilama 69-1

Thứ Bảy, 02-02-2019, 10:39
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cho biết, ngày 8-3 tới, sẽ tổ chức hai phiên bán đấu giá hơn 2,5 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Lilama 18 và Công ty Cổ phần Lilama 69-1, đều do Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Lilama) sở hữu.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Lilama 18, địa chỉ: Số 9 - 19 Hồ Tùng Mậu, quận 1, phường Nguyễn Thái Bình, TP Hồ Chí Minh. Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình công nghiệp... Vốn điều lệ thực góp: 93.886.820.000 đồng.

Công ty đưa ra đấu giá: 1.408.730 cổ phần, do Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Lilama) sở hữu, có mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần, với giá khởi điểm: 42.350 đồng/cổ phần (Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần).

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8 ngày 1-2 đến 15 giờ 30 phút ngày 1-3, tại các đại lý Đấu giá.

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 6-3, bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

Thời gian và địa điểm đấu giá: 8 giờ 30 phút, ngày 8-3, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 9-3-2019 đến 16 giờ ngày 15-3-2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 12-3-2019 đến ngày 15-3-2019.

Công ty Cổ phần Lilama 69-1, địa chỉ: Số 17 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Ngành nghề kinh doanh: Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp; Lắp đặt hệ thống điện... Vốn điều lệ: 75.762.000.000 đồng.

Công ty đưa ra đấu giá: 1.136.430 cổ phần, do Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Lilama) sở hữu, có mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần, với giá khởi điểm: 31.800 đồng/cổ phần (Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần).

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8 giờ ngày 1-2 đến 15 giờ 30 phút ngày 1-3, tại các đại lý Đấu giá.

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 6-3, bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

Thời gian và địa điểm đấu giá: 10 giờ, ngày 8-3, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 9-3-2019 đến 16 giờ ngày 15-3-2019.

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 12-3-2019 đến ngày 15-3-2019.

THIÊN HƯƠNG