Lilama thoái vốn hơn 110 tỷ đồng từ hai công ty thành viên

Thứ Tư, 27-02-2019, 09:59
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, tại hai phiên đấu giá bán hơn 4 triệu cổ phần của hai công ty: Công ty Cổ phần Lilama 69-3 và Công ty Cổ phần Lilama 10, đều do Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Lilama) sở hữu, tổ chức ngày 26-2, 100% khối lượng chào đã được bán hết, thu về hơn 110 tỷ đồng.

Tại phiên đấu giá ngày 26-2, Công ty Cổ phần Lilama 69-3 đưa ra đấu giá: 2.518.454 cổ phần do Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Lilama) sở hữu, có mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần, với giá khởi điểm: 19.650 đồng/cổ phần.

Tham gia phiên đấu giá, có 33 tổng số nhà đầu tư (NĐT), đều là các cá nhân. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 2.524.700 cổ phần. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 33 phiếu. Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 2.524.700 cổ phần. Khối lượng đặt cao nhất: 513.000 cổ phần. Khối lượng đặt thấp nhất: 1.500 cổ phần. Giá đặt mua cao nhất: 19.660 đồng/cổ phần. Giá đặt mua thấp nhất: 19.650 đồng/cổ phần. Giá đấu thành công cao nhất: 19.660 đồng/cổ phần. Giá đấu thành công thấp nhất: 19.650 đồng/cổ phần.

Kết quả, cả 33 NĐT tham gia đều trúng giá, với giá đấu thành công bình quân: 19.656 đồng/cổ phần.

Tổng số lượng cổ phần bán được: 2.518.454 cổ phần (Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần).

Tổng giá trị cổ phần bán được: 49.501.941.100 đồng.

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 27-2-2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 5-3-2019.

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 28-2-2019 đến ngày 5-3-2019.

* Cũng tại phiên đấu giá cùng ngày 26-2, Công ty Cổ phần Lilama 10 đưa ra đấu giá: 1.488.600 cổ phần do Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Lilama) sở hữu, có mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần, với giá khởi điểm: 41.480 đồng/cổ phần.

Tham gia phiên đấu giá, có tổng số 3 NĐT, đều là các cá nhân. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.489.000 cổ phần. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 3 phiế. Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 1.489.000 cổ phần. Khối lượng đặt cao nhất: 700.000 cổ phần. Khối lượng đặt thấp nhất: 235.000 cổ phần. Giá đặt mua cao nhất: 41.480 đồng/cổ phần. Giá đặt mua thấp nhất: 41.480 đồng/cổ phần. Giá đấu thành công cao nhất: 41.480 đồng/cổ phần. Giá đấu thành công thấp nhất: 41.480 đồng/cổ phần.

Kết quả, cả 3 NĐT cá nhân đều trúng giá, với giá đấu thành công bình quân: 41.480 đồng/cổ phần.

Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.488.600 cổ phần (Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần).

Tổng giá trị cổ phần bán được: 61.747.128.000 đồng.

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 27-2-2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 5-3-2019.

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 28-2-2019 đến ngày 5-3-2019.

M.K