Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 3 đến 7-6

Thứ Hai, 03-06-2019, 09:26
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 3 đến 7-6.

* Ngày 20-6, CTCP Hacisco (HOSE: HAS) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 7-6 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 10-6.

* Ngày 25-6, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 (HNX: TV4) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 25-6, CTCP MEINFA (UPCoM: MEF) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 3.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 28-6, CTCP Cấp nước Long Khánh (UPCoM: LKW) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 20-8, CTCP May Thanh Trì (UPCoM: TTG) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 26-6, CTCP Bến xe Miền Tây (HNX: WCS) trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 20.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 26-6, CTCP Thủy Đặc sản (UPCoM: SPV) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* CTCP Licogi 14 (HNX: L14) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 7-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 25-6, CTCP Cấp thoát nước Bến Tre (UPCoM: NBT) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 450 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 24-6, CTCP Công trình Công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng (UPCoM: CDH) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 334 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 24-6, CTCP Hưng Thịnh Incons (HOSE: HTN) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 7-6 và ngày ĐKCC là 10-6.

* Ngày 20-6, CTCP 32 (UPCoM: A32) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 6-6 và ngày ĐKCC là 7-6.

* Ngày 8-7, CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (UPCoM: SBH) trả cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 6-6 và ngày ĐKCC là 7-6.

* Ngày 25-6, CTCP Nam Dược (UPCoM: NDC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 6-6 và ngày ĐKCC là 7-6.

* Ngày 19-6, CTCP Everpia (HOSE: EVE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 6-6 và ngày ĐKCC là 7-6.

* Ngày 18-10, CTCP Quốc tế Sơn Hà (HOSE: SHI) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 6-6 và ngày ĐKCC là 7-6.

* CTCP Quốc tế Sơn Hà (HOSE: SHI) trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:2 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 02 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 6-6 và ngày ĐKCC là 7-6.

* Ngày 28-6, CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ (HNX: CPC) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1.100 đồng/CP, ngày GDKHQ là 6-6 và ngày ĐKCC là 7-6.

* Ngày 19-6, CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HNX: HGM) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 5.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 6-6 và ngày ĐKCC là 7-6.

* Ngày 24-6, CTCP Cơ khí Xăng dầu (HNX: PMS) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 6-6 và ngày ĐKCC là 7-6.

* Ngày 20-6, CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội (HNX: EBS) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-6 và ngày ĐKCC là 6-6.

* Ngày 20-6, CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM) trả cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-6 và ngày ĐKCC là 6-6.

* CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HOSE: HDC) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 5-6 và ngày ĐKCC là 6-6.

* Ngày 20-6, CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (UPCoM: SPD) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-6 và ngày ĐKCC là 6-6.

* Ngày 19-6, CTCP Ắc quy Tia Sáng (HNX: TSB) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-6 và ngày ĐKCC là 6-6.

* Ngày 28-6, CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (HOSE: NCT) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 5.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-6 và ngày ĐKCC là 6-6.

* Ngày 17-6, CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (HOSE: SCS) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 3.700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-6 và ngày ĐKCC là 6-6.

* Ngày 19-6, CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh (UPCoM: HTU) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 61 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-6 và ngày ĐKCC là 6-6.

* CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 3:1 (người sở hữu 03 cổ phiếu được thưởng 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 5-6 và ngày ĐKCC là 6-6.

* Ngày 20-6, CTCP Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa (UPCoM: KSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-6 và ngày ĐKCC là 6-6.

* Ngày 19-6, CTCP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (UPCoM: POB) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 180 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-6 và ngày ĐKCC là 6-6.

* Ngày 1-7, CTCP Vận tải Dầu khí Đông Dương (UPCoM: PTT) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-6 và ngày ĐKCC là 6-6.

* Ngày 19-6, CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc (UPCoM: VDB) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2.076 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-6 và ngày ĐKCC là 5-6.

* Ngày 29-8, CTCP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn (UPCoM: TOW) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-6 và ngày ĐKCC là 5-6.

* Ngày 24-6, CTCP Quản lý và Khai thác Hầm Đường bộ Hải Vân (UPCoM: HHV) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.328 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-6 và ngày ĐKCC là 5-6.

* Ngày 24-6, CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-6 và ngày ĐKCC là 5-6.

* Ngày 17-6, CTCP May Hữu Nghị (UPCoM: HNI) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-6 và ngày ĐKCC là 5-6.

* Ngày 8-7, CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (UPCoM: SID) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-6 và ngày ĐKCC là 5-6.

* Ngày 25-6, Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (UPCoM: VTP) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-6 và ngày ĐKCC là 5-6.

* Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (UPCoM: VTP) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1.000:414 (người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 414 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 4-6 và ngày ĐKCC là 5-6.

* Ngày 17-6, CTCP Thiết bị Điện (HOSE: THI) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-6 và ngày ĐKCC là 5-6.

* Ngày 25-6, CTCP Xuất nhập khẩu Hàng không (HNX: ARM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-6 và ngày ĐKCC là 5-6.

* CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 4-6 và ngày ĐKCC là 5-6.

* Ngày 21-6, CTCP Thương mại Hóc Môn (HNX: HTC) trả cổ tức đợt 4/2018 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-6 và ngày ĐKCC là 5-6.

* Ngày 20-6, CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-6 và ngày ĐKCC là 5-6.

* Ngày 20-6, CTCP Viettronics Tân Bình (HOSE: VTB) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-6 và ngày ĐKCC là 5-6.

* Ngày 12-6, CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (HNX: PTS) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-6 và ngày ĐKCC là 4-6.

* Ngày 21-6, CTCP Điện lực Khánh Hòa (HOSE: KHP) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-6 và ngày ĐKCC là 4-6.

* Ngày 14-6, CTCP Tập đoàn COTANA (HNX: CSC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-6 và ngày ĐKCC là 4-6.

* Ngày 14-6, CTCP Chứng khoán Đà Nẵng (UPCoM: DSC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 3.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-6 và ngày ĐKCC là 4-6.

* Ngày 20-6, CTCP Container Việt Nam (HOSE: VSC) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-6 và ngày ĐKCC là 4-6.

* CTCP Container Việt Nam (HOSE: VSC) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 3-6 và ngày ĐKCC là 4-6.

* Ngày 10-6, CTCP Container Việt Nam (HOSE: VSC) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-6 và ngày ĐKCC là 4-6.

* Ngày 20-6, CTCP Văn phòng phẩm Hồng Hà (UPCoM: HHA) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-6 và ngày ĐKCC là 4-6.

* Ngày 20-6, CTCP Licogi Quảng Ngãi (UPCoM: LQN) trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-6 và ngày ĐKCC là 4-6.

* Ngày 28-6, CTCP Vật tư Nông Nghiệp Đồng Nai (UPCoM: DOC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 420 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-6 và ngày ĐKCC là 4-6.

* Ngày 17-6, CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam (HOSE: CSV) trả cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền, 1.600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-6 và ngày ĐKCC là 4-6.

* Ngày 1-7, CTCP Hơi Kỹ nghệ Que hàn (UPCoM: SVG) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 60 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-6 và ngày ĐKCC là 4-6.

* Ngày 28-6, CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (HNX: PCE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-6 và ngày ĐKCC là 4-6.

* Ngày 20-6, CTCP Môi trường Đô thị Kon Tum (UPCoM: KTU) Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 3.292,2 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-6 và ngày ĐKCC là 4-6.

Ngày giao dịch không hưởng quyền

Là ngày giao dịch mà nhà đầu tư (NĐT) mua chứng khoán sẽ không được hưởng các quyền lợi của cổ đông như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)…

Thí dụ: Ngày giao dịch không hưởng cổ tức là ngày mà nếu bạn mua cổ phiếu vào hoặc sau ngày đó thì bạn sẽ không được hưởng cổ tức của lần chia đó. Vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức, giá cổ phiếu sẽ sụt xuống một khoảng tương ứng với giá trị phần cổ tức được chia. Và những ai được hưởng cổ tức sẽ được bù đắp bằng chính số cổ tức ấy trong thời gian trả cổ tức đã công bố.

Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) hay còn gọi là ngày chốt danh sách

Là ngày tổ chức phát hành lập danh sách người sở hữu chứng khoán với mục đích để thực hiện các quyền cho cổ đông. Tại ngày chốt danh sách, nếu nhà đầu tư có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán sẽ được nhận các quyền của mình như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm…

Theo quy định mới nhất từ 1-1-2016, thời gian thanh toán là 16 giờ 30 phút chiều ngày T+2. Tức là sau giờ này, bạn đã sở hữu cổ phiếu (nhưng tới ngày T+3 bạn mới thực sự bán được vì lúc cổ phiếu về thì đã hết phiên giao dịch), không tính thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ. Trong đó ngày giao dịch tính là ngày T+0, ngày làm việc tiếp theo là T+1,…

Như vậy, NĐT mua chứng khoán trước ngày giao dịch không hưởng quyền và nắm giữ đến hết ngày ĐKCC sẽ có tên trong danh sách được hưởng quyền. Và bên cạnh đó, nếu mua vào ngày giao dịch không hưởng quyền hoặc sau ngày giao dịch không hưởng quyền thì NĐT sẽ không có tên trong danh sách được hưởng quyền.

* Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 27 đến 31-5

LÊ MINH