Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 29-7 đến 2-8

Thứ Hai, 29-07-2019, 08:56
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 29-7 đến 2-8.

* Ngày 30-8, CTCP Dầu thực vật Tường An (HOSE: TAC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2.400 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 2-8 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 5-8.

* Ngày 19-8, CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (HNX: PMC) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 2-8 và ngày ĐKCC là 5-8.

* Ngày 26-8, CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (HOSE: PGD) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 2-8 và ngày ĐKCC là 5-8.

* Ngày 1-10, CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (HOSE: BTP) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 2-8 và ngày ĐKCC là 5-8.

* Ngày 15-8, CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 10.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 2-8 và ngày ĐKCC là 5-8.

* Ngày 30-8, CTCP Điện cơ (UPCoM: EME) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 2-8 và ngày ĐKCC là 5-8.

* Ngày 15-8, CTCP Xây dựng Số 7 (HNX: VC7) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 1-8 và ngày ĐKCC là 2-8.

* CTCP Xây dựng Số 7 (HNX: VC7) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:4 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 04 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 1-8 và ngày ĐKCC là 2-8.

* Ngày 12-8, CTCP May mặc Bình Dương (UPCoM: BDG) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 1-8 và ngày ĐKCC là 2-8.

* Ngày 22-8, CTCP Môi trường Đô thị Nghệ An (UPCoM: NAU) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 75 đồng/CP, ngày GDKHQ là 1-8 và ngày ĐKCC là 2-8.

* Ngày 16-8, CTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang (UPCoM: TQW) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 1-8 và ngày ĐKCC là 2-8.

* Ngày 20-8, CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Hà Nội (UPCoM: HCS) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 950 đồng/CP, ngày GDKHQ là 1-8 và ngày ĐKCC là 2-8.

* CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HOSE: FRT) trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 31-7 và ngày ĐKCC là 1-8.

* Ngày 23-8, CTCP Container Miền Trung (HNX: VSM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 31-7 và ngày ĐKCC là 1-8.

* Ngày 13-8, Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - CTCP (UPCoM: FIC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 250 đồng/CP, ngày GDKHQ là 31-7 và ngày ĐKCC là 1-8.

* CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (HOSE: TV2) trả cổ tức đợt 3/2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1.000:625 (người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 625 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 30-7 và ngày ĐKCC là 31-7.

* Ngày 9-8, CTCP VICEM Thương mại Xi măng (HNX: TMX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-7 và ngày ĐKCC là 31-7.

* Ngày 8-8, CTCP Phát hành Sách Thành phố Hồ Chí Minh (UPCoM: FHS) trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-7 và ngày ĐKCC là 31-7.

* Ngày 10-9, CTCP Xây dựng Công trình 510 (UPCoM: NMK) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-7 và ngày ĐKCC là 31-7.

* Ngày 12-8, CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp (UPCoM: DOP) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-7 và ngày ĐKCC là 31-7.

* CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp (UPCoM: DOP) trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 08 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 30-7 và ngày ĐKCC là 31-7.

* Ngày 27-8, Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP (UPCoM: BDC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-7 và ngày ĐKCC là 31-7.

* Ngày 15-8, CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin (HNX: TMB) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-7 và ngày ĐKCC là 31-7.

* CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin (HNX: TMB) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 (người sở hữu 02 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 30-7 và ngày ĐKCC là 31-7.

* Ngày 15-8, CTCP Xuân Hòa Việt Nam (UPCoM: XHC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 3.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-7 và ngày ĐKCC là 31-7.

* Ngày 15-8, CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 (UPCoM: DP1) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-7 và ngày ĐKCC là 31-7.

* Ngày 19-8, CTCP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh (UPCoM: BLN) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 250 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-7 và ngày ĐKCC là 30-7.

* Ngày 19-8, CTCP KASATI (HNX: KST) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-7 và ngày ĐKCC là 30-7.

* Ngày 10-9, CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (HNX: NTP) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-7 và ngày ĐKCC là 30-7.

* Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (HOSE: PVD) trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 29-7 và ngày ĐKCC là 30-7.

* Ngày 16-8, CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (UPCoM: DSP) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-7 và ngày ĐKCC là 30-7.

Ngày giao dịch không hưởng quyền

Là ngày giao dịch mà nhà đầu tư (NĐT) mua chứng khoán sẽ không được hưởng các quyền lợi của cổ đông như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)…

Thí dụ: Ngày giao dịch không hưởng cổ tức là ngày mà nếu bạn mua cổ phiếu vào hoặc sau ngày đó thì bạn sẽ không được hưởng cổ tức của lần chia đó. Vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức, giá cổ phiếu sẽ sụt xuống một khoảng tương ứng với giá trị phần cổ tức được chia. Và những ai được hưởng cổ tức sẽ được bù đắp bằng chính số cổ tức ấy trong thời gian trả cổ tức đã công bố.

Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) hay còn gọi là ngày chốt danh sách

Là ngày tổ chức phát hành lập danh sách người sở hữu chứng khoán với mục đích để thực hiện các quyền cho cổ đông. Tại ngày chốt danh sách, nếu nhà đầu tư có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán sẽ được nhận các quyền của mình như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm…

Theo quy định mới nhất từ 1-1-2016, thời gian thanh toán là 16 giờ 30 phút chiều ngày T+2. Tức là sau giờ này, bạn đã sở hữu cổ phiếu (nhưng tới ngày T+3 bạn mới thực sự bán được vì lúc cổ phiếu về thì đã hết phiên giao dịch), không tính thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ. Trong đó ngày giao dịch tính là ngày T+0, ngày làm việc tiếp theo là T+1,…

Như vậy, NĐT mua chứng khoán trước ngày giao dịch không hưởng quyền và nắm giữ đến hết ngày ĐKCC sẽ có tên trong danh sách được hưởng quyền. Và bên cạnh đó, nếu mua vào ngày giao dịch không hưởng quyền hoặc sau ngày giao dịch không hưởng quyền thì NĐT sẽ không có tên trong danh sách được hưởng quyền.

* Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 22 đến 26-7

LÊ MINH