Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 26 đến 30-11

Thứ Hai, 26-11-2018, 10:35
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 26 đến 30-11.

* CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (mã VID sàn HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 26-11 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 27-11.

* Ngày 7-12, CTCP Dược phẩm OPC (mã OPC sàn HOSE) trả cổ tức đợt 1-2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 26-11 và ngày ĐKCC là 27-11.

* CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 18 (mã L18 sàn HNX) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 100:54,3211 (100 quyền được mua 54,3211 cổ phiếu mới, giá 10.000 đồng/CP), ngày GDKHQ là 26-11 và ngày ĐKCC là 27-11.

* Ngày 12-12, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (mã SAB sàn HOSE) trả cổ tức đợt 2-2018 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 26-11 và ngày ĐKCC là 27-11.

* CTCP Đông Hải Bến Tre (mã DHC sàn HOSE) Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1 (mỗi cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 26-11 và ngày ĐKCC là 27-11.

* Ngày 7-12, CTCP Chiếu sáng Công cộng TP Hồ Chí Minh (mã CHS sàn UPCoM) trả cổ tức đợt 2-2017 bằng tiền, 490 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-11 và ngày ĐKCC là 28-11.

* Ngày 7-12, CTCP Chiếu sáng Công cộng TP Hồ Chí Minh (mã CHS sàn UPCoM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 350 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-11 và ngày ĐKCC là 28-11.

* Ngày 5-12, CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu long An Giang (mã ACL sàn HOSE) trả cổ tức đợt 1-2018 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-11 và ngày ĐKCC là 28-11.

* Ngày 14-12, CTCP Cảng Rau Quả (mã VGP sàn HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-11 và ngày ĐKCC là 28-11.

* Ngày 13-12, CTCP Sơn Á Đông (mã ADP sàn UPCoM) trả cổ tức đợt 3-2018 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-11 và ngày ĐKCC là 29-11.

* Ngày 17-12, CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (mã UDC sàn HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 100 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-11 và ngày ĐKCC là 29-11.

* Ngày 22-1-2019, CTCP Sơn Hải Phòng (mã HPP sàn UPCoM) trả cổ tức đợt 1-2018 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-11 và ngày ĐKCC là 29-11.

* Ngày 17-12, CTCP Vận tải Newway (mã NWT sàn UPCoM) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-11 và ngày ĐKCC là 30-11.

* Ngày 27-12, Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp (mã SNZ sàn UPCoM) trả cổ tức đợt 1-2018 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-11 và ngày ĐKCC là 30-11.

* Ngày 28-12, CTCP Đầu Tư Xây dựng và Phát triển Năng Lượng Vinaconex (mã VCP sàn UPCoM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-11 và ngày ĐKCC là 30-11.

* Ngày 21-12, CTCP Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (mã HCM sàn HOSE) trả cổ tức đợt 1-2018 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-11 và ngày ĐKCC là 30-11.

* Ngày 25-12, CTCP Đá Núi Nhỏ (mã NNC sàn HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 4.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 29-11 và ngày ĐKCC là 30-11.

* Ngày 12-12, CTCP Gạch ngói Đồng Nai (mã GND sàn UPCoM) trả cổ tức đợt 1-2018 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-11 và ngày ĐKCC là 3-12.

* Ngày 14-12, CTCP Cao su Tân Biên (mã RTB sàn UPCoM) trả cổ tức đợt 1-2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-11 và ngày ĐKCC là 3-12.

* Ngày 17-12, CTCP Hưng Thịnh Incons (mã HTN sàn HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 30-11 và ngày ĐKCC là 3-12.

* CTCP Hưng Thịnh Incons (mã HTN sàn HOSE) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 30-11 và ngày ĐKCC là 3-12.

Ngày giao dịch không hưởng quyền

Là ngày giao dịch mà nhà đầu tư (NĐT) mua chứng khoán sẽ không được hưởng các quyền lợi của cổ đông như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)…

Thí dụ: Ngày giao dịch không hưởng cổ tức là ngày mà nếu bạn mua cổ phiếu vào hoặc sau ngày đó thì bạn sẽ không được hưởng cổ tức của lần chia đó. Vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức, giá cổ phiếu sẽ sụt xuống một khoảng tương ứng với giá trị phần cổ tức được chia. Và những ai được hưởng cổ tức sẽ được bù đắp bằng chính số cổ tức ấy trong thời gian trả cổ tức đã công bố.

Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) hay còn gọi là ngày chốt danh sách

Là ngày tổ chức phát hành lập danh sách người sở hữu chứng khoán với mục đích để thực hiện các quyền cho cổ đông. Tại ngày chốt danh sách, nếu nhà đầu tư có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán sẽ được nhận các quyền của mình như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm…

Theo quy định mới nhất từ 1-1-2016, thời gian thanh toán là 16 giờ 30 phút chiều ngày T+2. Tức là sau giờ này, bạn đã sở hữu cổ phiếu (nhưng tới ngày T+3 bạn mới thực sự bán được vì lúc cổ phiếu về thì đã hết phiên giao dịch), không tính thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ. Trong đó ngày giao dịch tính là ngày T+0, ngày làm việc tiếp theo là T+1,…

Như vậy, NĐT mua chứng khoán trước ngày giao dịch không hưởng quyền và nắm giữ đến hết ngày ĐKCC sẽ có tên trong danh sách được hưởng quyền. Và bên cạnh đó, nếu mua vào ngày giao dịch không hưởng quyền hoặc sau ngày giao dịch không hưởng quyền thì NĐT sẽ không có tên trong danh sách được hưởng quyền.

* Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 19 đến 23-11

M.K