Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 24 đến 28-6

Chủ Nhật, 23-06-2019, 11:18
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 24 đến 28-6.

* Ngày 9-7, CTCP Bột giặt NET (HNX: NET) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 28-6 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 1-7.

* Ngày 22-7, CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân (UPCoM: PJS) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-6 và ngày ĐKCC là 1-7.

* Ngày 16-7, CTCP Sơn Á Đông (UPCoM: ADP) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-6 và ngày ĐKCC là 1-7.

* Ngày 16-7, Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội (UPCoM: HSM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-6 và ngày ĐKCC là 1-7.

* Ngày 22-7, CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang (HOSE: SKG) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 28-6 và ngày ĐKCC là 1-7.

* CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang (HOSE: SKG) trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 28-6 và ngày ĐKCC là 1-7.

* Ngày 29-7, CTCP Nhà và Thương mại Dầu khí (UPCoM: PBT) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 483 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-6 và ngày ĐKCC là 28-6.

* Ngày 10-7, CTCP Đường sắt Yên Lào (UPCoM: YRC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-6 và ngày ĐKCC là 28-6.

* Ngày 19-7, CTCP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị (UPCoM: SEP) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.572 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-6 và ngày ĐKCC là 28-6.

* Ngày 9-7, CTCP Khoáng sản Á Châu (HNX: AMC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-6 và ngày ĐKCC là 28-6.

* Ngày 10-7, CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (UPCoM: POV) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-6 và ngày ĐKCC là 28-6.

* Ngày CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (UPCoM: POV) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 4:1 (người sở hữu 04 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 27-6 và ngày ĐKCC là 28-6.

* Ngày 24-7, CTCP Đầu Tư và Phát triển Đô Thị Dầu khí Cửu Long (HOSE: CCL) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-6 và ngày ĐKCC là 28-6.

* Ngày 26-7, CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô Thị Vinaconex (UPCoM: VHD) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-6 và ngày ĐKCC là 28-6.

* Ngày 15-8, CTCP Viglacera Tiên Sơn (HNX: VIT) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-6 và ngày ĐKCC là 28-6.

* Ngày 18-7, CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (HNX: MAC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-6 và ngày ĐKCC là 28-6.

* Ngày 30-8, CTCP Viglacera Hạ Long (HNX: VHL) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 3.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-6 và ngày ĐKCC là 28-6.

* CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng (UPCoM: DDN) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 27-6 và ngày ĐKCC là 28-6.

* CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng (UPCoM: DDN) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 27-6 và ngày ĐKCC là 28-6.

* Ngày 25-7, CTCP Nhiệt điện Ninh Bình (HNX: NBP) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-6 và ngày ĐKCC là 28-6.

* Ngày 1-8, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (UPCoM: BCM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-6 và ngày ĐKCC là 28-6.

* Ngày 15-7, CTCP Phát triển năng lượng Sơn Hà (HNX: SHE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 27-6 và ngày ĐKCC là 28-6.

* Ngày 11-7, CTCP Đường sắt Nghĩa Bình (UPCoM: NBR) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 26-6 và ngày ĐKCC là 27-6.

* Ngày 26-7, CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (HOSE: TDH) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 26-6 và ngày ĐKCC là 27-6.

* CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (HOSE: TDH) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 26-6 và ngày ĐKCC là 27-6.

* Ngày 29-8, CTCP Nam Việt (HOSE: ANV) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 26-6 và ngày ĐKCC là 27-6.

* Ngày 10-7, CTCP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (UPCoM: PTP) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 26-6 và ngày ĐKCC là 27-6.

* CTCP Nhựa Tân Phú (HNX: TPP) Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 100:40,47, giá 10.000 đồng/CP (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được phân bổ 100 quyền mua; cứ 100 quyền mua sẽ được mua 40,47 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 25-6 và ngày ĐKCC là 26-6.

* Ngày 12-7, CTCP Vạn Phát Hưng (HOSE: VPH) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25-6 và ngày ĐKCC là 26-6.

* CTCP Vạn Phát Hưng (HOSE: VPH) trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 25-6 và ngày ĐKCC là 26-6.

* Ngày 10-7, CTCP Truyền thông VMG (UPCoM: ABC) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25-6 và ngày ĐKCC là 26-6.

* CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (HNX: DTD) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 25-6 và ngày ĐKCC là 26-6.

* CTCP SCI E&C (HNX: SCI) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 25-6 và ngày ĐKCC là 26-6.

* Ngày 11-7, CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (UPCoM: TRS) trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25-6 và ngày ĐKCC là 26-6.

* Ngày 12-8, CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (UPCoM: TRS) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25-6 và ngày ĐKCC là 26-6.

* CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (UPCoM: TRS) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1 (người sở hữu 05 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 25-6 và ngày ĐKCC là 26-6.

* Ngày 26-7, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25-6 và ngày ĐKCC là 26-6.

* CTCP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sản (HOSE: DAT) trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 24-6 và ngày ĐKCC là 25-6.

* Ngày 10-7, CTCP Phân Bón Miền Nam (HOSE: SFG) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày GDKHQ là 24-6 và ngày ĐKCC là 25-6.

* Ngày 11-7, CTCP Tân Cảng - Phú Hữu (UPCoM: PNP) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 24-6 và ngày ĐKCC là 25-6.

* Ngày 26-7, CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (HOSE: AGM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 24-6 và ngày ĐKCC là 25-6.

* Ngày 26-7, CTCP Thương mại Bia Hà Nội (HNX: HAT) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 3.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 24-6 và ngày ĐKCC là 25-6.

* Ngày 10-7, CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu (UPCoM: DCG) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 3.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 24-6 và ngày ĐKCC là 25-6.

Ngày giao dịch không hưởng quyền

Là ngày giao dịch mà nhà đầu tư (NĐT) mua chứng khoán sẽ không được hưởng các quyền lợi của cổ đông như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)…

Thí dụ: Ngày giao dịch không hưởng cổ tức là ngày mà nếu bạn mua cổ phiếu vào hoặc sau ngày đó thì bạn sẽ không được hưởng cổ tức của lần chia đó. Vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức, giá cổ phiếu sẽ sụt xuống một khoảng tương ứng với giá trị phần cổ tức được chia. Và những ai được hưởng cổ tức sẽ được bù đắp bằng chính số cổ tức ấy trong thời gian trả cổ tức đã công bố.

Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) hay còn gọi là ngày chốt danh sách

Là ngày tổ chức phát hành lập danh sách người sở hữu chứng khoán với mục đích để thực hiện các quyền cho cổ đông. Tại ngày chốt danh sách, nếu nhà đầu tư có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán sẽ được nhận các quyền của mình như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm…

Theo quy định mới nhất từ 1-1-2016, thời gian thanh toán là 16 giờ 30 phút chiều ngày T+2. Tức là sau giờ này, bạn đã sở hữu cổ phiếu (nhưng tới ngày T+3 bạn mới thực sự bán được vì lúc cổ phiếu về thì đã hết phiên giao dịch), không tính thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ. Trong đó ngày giao dịch tính là ngày T+0, ngày làm việc tiếp theo là T+1,…

Như vậy, NĐT mua chứng khoán trước ngày giao dịch không hưởng quyền và nắm giữ đến hết ngày ĐKCC sẽ có tên trong danh sách được hưởng quyền. Và bên cạnh đó, nếu mua vào ngày giao dịch không hưởng quyền hoặc sau ngày giao dịch không hưởng quyền thì NĐT sẽ không có tên trong danh sách được hưởng quyền.

* Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 17 đến 21-6

LÊ MINH