Lịch chốt trả cổ tức tuần từ 22 đến 28-10

Thứ Hai, 22-10-2018, 11:10
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Sở GDCK TP Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có thông báo chi tiết về việc chốt trả cổ tức, thưởng cổ phiếu... của các doanh nghiệp trên hai sàn niêm yết và sàn UPCoM, tuần từ 22 đến 28-10. Cụ thể:

1- CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 (UPCoM: DC1): Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1.000 đồng/CP; Ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ): 22-10-2018; Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC): 23-10-2018; Ngày thực hiện: 20-11-2018.

2- CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 (UPCoM: DC1): Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1; Ngày GDKHQ: 22-10-2018; Ngày ĐKCC: 23-10-2018.

3- CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 (UPCoM: DC1): Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 10:9, giá 10.000 đồng/CP; Ngày GDKHQ: 22-10-2018; Ngày ĐKCC: 23-10-2018.

4- TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (UPCoM: HEJ): Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 750 đồng/CP; Ngày GDKHQ: 22-10-2018; Ngày ĐKCC: 23-10-2018. Ngày thực hiện: 26-11-2018.

5- CTCP Nhựa Rạng Đông (HOSE: RDP): Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20; Ngày GDKHQ: 22-10-2018; Ngày ĐKCC: 23-10-2018.

6- CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (HOSE: SCR): Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 7%; Ngày GDKHQ: 23-10-2018; Ngày ĐKCC: 24-10-2018.

7- CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (UPCoM: CEG): Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 250 đồng/CP; Ngày GDKHQ: 23-10-2018; Ngày ĐKCC: 24-10-2018. Ngày thực hiện: 9-11-2018.

8- CTCP Nhân lực Quốc tế Sovilaco (UPCoM: SVL): Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 400 đồng/CP; Ngày GDKHQ: 23-10-2018; Ngày ĐKCC: 24/-10-2018. Ngày thực hiện: 8-11-2018.

9- CTCP Cao su Đồng Phú (HOSE: DPR): Trả cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền, 3.000 đồng/CP; Ngày GDKHQ: 24-10-2018; Ngày ĐKCC: 25-10-2018. Ngày thực hiện: 30-11-2018.

10- CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (HOSE: TNA): Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:139; Ngày GDKHQ: 24-10-2018; Ngày ĐKCC: 25-10-2018.

Ngày giao dịch không hưởng quyền

Là ngày giao dịch mà nhà đầu tư (NĐT) mua chứng khoán sẽ không được hưởng các quyền lợi của cổ đông như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)…

Thí dụ: Ngày giao dịch không hưởng cổ tức là ngày mà nếu bạn mua cổ phiếu vào hoặc sau ngày đó thì bạn sẽ không được hưởng cổ tức của lần chia đó. Vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức, giá cổ phiếu sẽ sụt xuống một khoảng tương ứng với giá trị phần cổ tức được chia. Và những ai được hưởng cổ tức sẽ được bù đắp bằng chính số cổ tức ấy trong thời gian trả cổ tức đã công bố.

Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) hay còn gọi là ngày chốt danh sách

Là ngày tổ chức phát hành lập danh sách người sở hữu chứng khoán với mục đích để thực hiện các quyền cho cổ đông. Tại ngày chốt danh sách, nếu nhà đầu tư có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán sẽ được nhận các quyền của mình như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm…

Theo quy định mới nhất từ 1-1-2016, thời gian thanh toán là 16 giờ 30 phút chiều ngày T+2. Tức là sau giờ này, bạn đã sở hữu cổ phiếu (nhưng tới ngày T+3 bạn mới thực sự bán được vì lúc cổ phiếu về thì đã hết phiên giao dịch), không tính thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ. Trong đó ngày giao dịch tính là ngày T+0, ngày làm việc tiếp theo là T+1,…

Thí dụ: ngày 8-11-2017 (thứ Tư) là ngày GDKHQ, ngày 9-11-2017 (thứ Năm) là ngày ĐKCC, bạn mua cổ phiếu trước 08/11/2017 hoặc vào ngày 9-11-2017 tất cả các cổ đông có tên trong sổ đăng ký cổ đông sẽ vẫn được hưởng quyền.

Ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng

Như vậy, NĐT mua chứng khoán trước ngày giao dịch không hưởng quyền và nắm giữ đến hết ngày ĐKCC sẽ có tên trong danh sách được hưởng quyền. Và bên cạnh đó, nếu mua vào ngày giao dịch không hưởng quyền hoặc sau ngày giao dịch không hưởng quyền thì NĐT sẽ không có tên trong danh sách được hưởng quyền.

M.K